Opdracht in Straat van Hormuz krijgt voor het eerst Belgisch commando

België neemt op 01 maart 2022 het commando over de opdracht European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). De missie heeft als doel het maritieme verkeer in de regio te beveiligen en zo de vrije handel en economie te waarborgen.

 

De Straat van Hormuz linkt de Arabisch-Perzische Golf met de Golf van Oman en vormt al eeuwen een belangrijke draaischijf van maritieme handel. Meer dan een derde van alle olie, die over zee vervoerd wordt, passeert door deze zeestraat. De stabiliteit van deze geopolitieke en economische flessenhals is dan ook voor ons, en voor heel Europa, van groot belang en heeft een directe invloed op onze olie- en gasprijzen.

 

Sinds 2019 nemen de spanningen in de regio toe en doen er zich regelmatig incidenten voor, waardoor de vrije handel in het gedrang komt. Daarom werd in 2020 de opdracht EMASOH in het leven geroepen. Tien Europese landen, waaronder België, waken vanuit het hoofdkwartier in Abu Dhabi over de veiligheid van de regio en zetten er schepen, patrouillevliegtuigen en drones in.

 

Jong team van reservisten

 

België maakt al sinds het begin deel uit van de opdracht, maar vanaf maart 2022 zal de missie voor het eerst een Belgisch commando kennen. Met admiraal Botman aan het hoofd zal een achtkoppig team vier maanden lang ter plaatste steun verlenen aan de missie. Uniek in dit verhaal is dat zijn team voornamelijk uit jongere reservisten bestaat. “De opdracht biedt een mooie opportuniteit voor onze jonge garde reserve-(onder)officieren om operationele ervaring op te doen,” zegt de admiraal. Over het minder ervaren zijn van zijn team maakt hij zich geen zorgen. Iedereen kreeg een gedegen maritieme opleiding en bovendien is er ter plaatste erg veel ervaring aanwezig om op terug te vallen indien nodig.

 

Uitdagingen

 

De algemene geopolitieke situatie, zowel ter plaatse als wereldwijd, zal in de toekomst voor grote uitdagingen zorgen. Er woedt nu al een vraagstuk rond de energieprijzen, en een conflict in de Straat van Hormuz kan ook hier invloed op hebben. Admiraal Botman heeft alvast vertrouwen in zijn team en is blij terug te mogen keren naar het operationele toneel. “Ik keer terug naar mijn comfortzone en kan hopelijk mijn ervaring inzetten om het commando in goede banen te leiden,” besluit hij.

Kerlijn Puttemans