Operaties Defensie voorgesteld aan het publiek

Op 19 juli 2022 vond in de kazerne van Peutie een perspunt operaties plaats. In aanwezigheid van Defensieminister Ludivine Dedonder werden de voorbije, maar ook de lopende en toekomstige operaties voorgesteld aan het publiek. Drie ervaringsdeskundigen kwamen getuigen over hun deelname aan een operatie dit jaar en stonden de pers te woord.

 

Commandant Cottyn overliep eerst de lopende operaties. Met zes deelnames aan een NAVO-opdracht, drie deelnames aan een VN-missie, twee coalities, zes bilaterale opdrachten, vijf EU-missies en vijf nationale opdrachten, bracht het Defensiepersoneel haar bijdrage aan de stabiliteit in verschillende regio’s, en op die manier ook aan de stabiliteit van ons land.

De nadruk werd gelegd op de Belgische aanwezigheid aan de oostflank van Europa. In het kader van de crisis in Oekraïne namen een ongeveer 450 Belgische militairen deel aan verschillende NAVO-opdrachten: landtroepen droegen hun steentje bij aan de Very High Readiness Joint Task Force (Black Eagle), luchtsteun werd voorzien in de opdracht Enhanced Air Policing Mission, later enhanced Vigilant Activities. De Marine beveiligt nog tot eind december de Baltische wateren.

 

Begin juli vertrokken genietroepen opnieuw richting Cincu (Roemenië) om, in nauwe samenwerking met de Fransen, de accommodatie ter plekke uit te breiden en te moderniseren. Op die manier kunnen ook in de toekomst de NAVO-troepen hun intrek nemen in de heuvels en hun opdracht ter versterking van de oostflanken van Europa verderzetten.

 

Zowel kapitein Degroote (VJTF – compagniecommandant VJTF), commandant De Naeyer (chef operaties eVA) en commandant Verdonck (BNS Primula – VJTF) vertelden over hun deelname aan een van de opdrachten. “Het was een enorme ervaring om op onbekend terrein, en in samenwerking met vooraf ongekende partners, een nieuwe opdracht te starten.

 

De snelheid waarmee dit moest gebeuren, bracht ook de nodige uitdaging met zich mee,” brengt kapitein Degroote aan. Defensieminister Dedonder drukte nogmaals haar dank uit voor de deelnemende troepen: “Het is dankzij hun inzet dat alles uiteindelijk op z’n pootjes terecht kwam.”

 

In de nabije toekomst zal Defensie opnieuw deelnemen aan verschillende operaties, zowel in het binnen- als het buitenland. De operatie ‘Fort to Port’, die het transport van militair materiaal uit de VS naar Europa via de haven van Antwerpen-Brugge faciliteert, vindt tot begin augustus plaats. Nog vanaf augustus zullen tot 750 vluchtelingen opgevangen worden in de militaire kazerne van Berlaar, ook dat valt onder de noemer van operaties. Van eind augustus tot eind januari volgend jaar nemen 150 Belgische militairen deel aan enhanced Forward Presence in Litouwen, opnieuw om de oostflanken van Europa te versterken.

“In de toekomst zullen we onze banden met andere naties en organisaties verder aansterken. Zo kunnen we de veiligheid en de stabiliteit van ons land blijven waarborgen,” sloot de minister af.

Kerlijn Puttemans

Adrien Muylaert