Personeelsinitiatieven voorgesteld aan Koning Filip

Defensie zet in op een ambitieus HR-beleid dat kan inspelen op de groei die nodig is om de internationale uitdagingen aan te gaan. Dit heeft de afgelopen maanden geleid tot een reeks maatregelen die al zijn genomen of nog worden genomen. Zijne Majesteit Koning Filip kon dit met eigen ogen zien op dinsdag 21 november tijdens een bezoek aan de kazerne van Marche-en-Famenne.

 

De Koning werd in Marche-en-Famenne verwelkomd door de directeur-generaal Human Resources Thierry Esser, door de minister van Defensie Ludivine Dedonder, en de Chef Defensie admiraal Michel Hofman.

 

Groeiscenario

 

De Chef Defensie herhaalde de ambities tijdens een briefing over de HR-uitdagingen: “De internationale realiteit en het STAR-plan vereisen een groeiscenario. Dit is zowel een uitdaging als een kans, die Defensie aanpakt door op de arbeidsmarkt samen te werken met lokale, regionale en federale spelers.”

 

Minister Dedonder haalde op haar beurt de positieve evolutie bij het personeelsaantal aan: “Dankzij onze aanhoudende inspanningen zien we nu een aanzienlijke ommekeer in de neerwaartse trend in het personeelsbestand die tot nu toe de overhand had. Onder deze legislatuur hebben we alle trends omgebogen.”

 

Een roeping

Een van de belangrijkste uitdagingen is het aantrekken van voldoende personeel. Daarvoor doet Defensie een beroep op roepingen door jongeren de mogelijkheden die het biedt, te laten ontdekken. In dat kader werd in 2021-2022 de nieuwe studierichting ‘Defensie en Veiligheid’ gecreëerd voor de derde graad middelbaar onderwijs. Deze studierichting moet jongeren enthousiast maken voor deze twee domeinen. Het programma is zo succesvol dat sommige scholen wachtlijsten hebben moeten aanmaken. De interesse voor een loopbaan bij Defensie neemt dus toe.

 

Meer burgers

Naast het rekruteren van militairen zet Defensie ook in op het werven van meer burgerpersoneel. Tussen nu en 2024 zullen er zo’n 460 nieuwe vacatures worden gecreëerd: 250 statutaire banen, 10 contractuele- en 200 Rosetta-overeenkomsten (voor werklozen onder de 26 jaar). Het aandeel burgers in het totale personeelsbestand zal toenemen tot 15-20% in 2030.

 

Het is ook belangrijk om specifieke expertise te kunnen leveren in bepaalde afdelingen, met name de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), en cybercapaciteiten. Ten slotte moeten we ons afstemmen op de relatieve omvang van het burgerpersoneel in onze buurlanden.

 

De reserve

Ook de reserve speelt een belangrijke rol in het personeelsbeleid. De reserve is bedoeld om de actieve militairen te ondersteunen in geval van crisis of oorlog en kan worden ingezet voor bepaalde taken die niet kunnen worden toevertrouwd aan militairen in actieve dienst, of het nu gaat om ondersteuning of activiteiten op nationaal grondgebied of in het buitenland.

Het statuut van de reserve is verbeterd om ze aantrekkelijker te maken: betere vergoeding, flexibelere opleidingsbeleid, enz. De capaciteit van de reserve zal tegen 2024 met 870 plaatsen worden verhoogd.

 

Militaire basisopleiding

De Militaire Initiatie Fase (MIF) is de basisopleiding voor elke militair, ongeacht status of rang. Een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd om de uitval te verminderen: meer aandacht voor begeleiding, progressievere training en een ‘cool down’ week aan het einde van de cursus.

 

Externe bedrijven

Defensie aarzelt niet om met externe bedrijven samen te werken om bepaalde trainingen op te zetten. Zijne Majesteit werd geïnformeerd over de samenwerking met het bedrijf Epicuris, dat het keukenpersoneel van Defensie de nodige expertise bijbrengt.

 

Met dit ambitieuze beleid zet Defensie in op het realiseren van de groei die nodig is om de internationale uitdagingen aan te gaan.

Rein Van den Bergh

Adrien Muylaert

Matthieu Duhembre