Politie neemt bewaking openbaar vervoer over van militairen

Vanaf vandaag neemt de politie de bewaking van luchthavens en metro- en treinstations weer over van de militairen. Daarmee komt een einde aan zes jaar patrouillerende militairen op het openbaar vervoer in ons land. 

 

Sinds 1 december 2020 neemt de politie gefaseerd de bewaking van bepaalde locaties over van Defensie. Het begon met de luchthaven van Gosselies en op 1 februari van dit jaar waren de Europese instellingen aan de beurt. Vandaag, donderdag 1 april 2021, volgen dan de andere luchthavens, de metro- en de treinstations. Later dit jaar volgen nog een aantal ambassades en andere instellingen.

 

De progressieve afbouw van de militairen op straat verloopt in nauw overleg met Defensie en alle andere betrokken veiligheidsdiensten en overheden, steeds rekening houdend met de dreigingsanalyses van het OCAD. Het OCAD behoudt momenteel het dreigingsniveau op 2, met uitzondering van een aantal potentiële doelwitten waarvoor dreigingsniveau 3 van kracht blijft.

 

Bij ongewijzigd dreigingsniveau bij de politiediensten zullen de Federale en Lokale Politie uiterlijk op 1 september 2021 alle bewakingsopdrachten opnieuw hebben overgenomen van Defensie, en wordt de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor deze bewakingsopdrachten beëindigd en garanderen zij hetzelfde veiligheidsniveau als de militairen.

 

Sinds het Protocolakkoord van 13 maart 2015 leverde Defensie in het kader van OperationVigilant Guardian (OVG) steun aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten op het eigen grondgebied.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Na zes jaar patrouilleren in onze eigen straten, stations en luchthavens verdienen onze militairen niets dan lof voor hun inzet in de strijd tegen het terrorisme op ons eigen grondgebied. Toch ben ik als minister van Defensie tevreden dat de opdracht voor onze militairen tegen september 2021 zal aflopen. Zo kan Defensie zich opnieuw focussen op de voorbereiding en deelname aan buitenlandse missies en haar rol als strategische reserve ten voordele van de bevolking, zoals we vandaag ook zien in de COVID-crisis. Defensie heeft haar verantwoordelijkheid genomen in het belang van de Belgische bevolking en draagt de fakkel nu terug over aan de politie. Ik wil uiteraard ook de politiediensten bedanken voor de jarenlange en goede samenwerking.”

 

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwingen Annelies Verlinden:Ik wil de militairen bedanken voor hun jarenlange steun en inzet op allerlei strategische plaatsen zoals de treinstations en de luchthavens. Dit in een gemeenschappelijke aanpak van alle veiligheidspartners tegen terrorisme en gewelddadig radicalisme. Door de steun van Defensie kon de geïntegreerde politie meer capaciteit vrijmaken voor onderzoeken naar terrorisme en gewelddadig radicalisme terwijl ze tegelijkertijd haar basistaken kon blijven uitvoeren. In tussentijd is de directie DAB opgestart en zal deze dienst bewakingsopdrachten, zoals die van vandaag, van Defensie overnemen.”