Progressieve terugtrekking van militairen op straat goedgekeurd door ministerraad

Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft de Ministerraad vandaag, zoals voorzien in het Regeerakkoord, het voorstel rond de progressieve afbouw van militairen op straat goedgekeurd.

 

Vanaf 2 december wordt de inzet van militairen op straat – in het kader van Operation Vigilant Guardian (OVG) – opnieuw met een maand verlengd. In die periode zullen tot maximaal 300 militairen worden ingezet. Door optimalisatie van de beschikbare mensen bij de politie neemt de Federale politie vanaf 1 december 2020 de bewaking van bepaalde locaties over van Defensie, wat de eerste fase van de progressieve afbouw van de militairen op straat mogelijk maakt.

 

Bij ongewijzigd dreigingsniveau zullen de Federale en Lokale Politie op uiterlijk 1 september 2021 alle bewakingsopdrachten opnieuw hebben overgenomen van Defensie. Vanaf dan nemen de politiediensten de taak voor de veiligheid op het Belgisch grondgebied opnieuw volledig op zich, en garanderen zij hetzelfde veiligheidsniveau als de militairen.

 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Onze militairen hebben vijf jaar lang in onze straten mee ingestaan voor de veiligheid van de Belgische bevolking. Ter beschikking staan voor de veiligheid van het Belgische volk is een van de missies van onze Defensie. We mogen en moeten als maatschappij fier en dankbaar zijn voor het werk dat onze militairen de afgelopen jaren hebben geleverd. Als minister van Defensie wil ik alle militairen uitdrukkelijk bedanken voor hun tomeloze inzet en steun aan de volledige Belgische bevolking.”

 

Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwingen Annelies Verlinden: “Namens de geïntegreerde politie wens ik de militairen te bedanken voor hun jarenlange steun en inzet op het terrein in de gezamenlijke strijd tegen het terrorisme. Ik ben ervan overtuigd dat de progressieve overname van de bewakingsopdrachten door de politie uiterst professioneel zal verlopen.”

 

MOD

Erwin Ceuppens