PUMA Long Endurance in goede handen

Een jaar geleden gaf de regering groen licht voor de verwerving van het onbemand luchtvaartuigsysteem UAS (Unmanned Aircraft System) PUMA Long Endurance. In oktober dit jaar voerde de Algemene Directie Material Resourcesde aanvaardingsvluchten van de levering uit. De aankoop van vier Mini-UAS PUMA LE is complementair aan de mini-UAS RAVEN in gebruik bij Defensie. Op deze manier kan de Landcomponent beschikken over een samenhangend geheel van UAS – UAS Tool Box – die moet toelaten steeds te beschikken over het materiaal, aangepast aan de situatie.

 

ISR &TA-capaciteit

 

De Landcomponent is al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van zijn capaciteit op het gebied van Intelligence Surveillance Reconnaissance (ISR) en Target Acquisition (TA).   Met de komst van de eerste acht RAVEN Mini-UAS in het Bataljon ISTAR in 2017, gevolgd door nog eens acht RAVEN-systemen in 2020 om de gevechtsbataljons uit te rusten, krijgt deze UAS-capaciteit vorm. Het is in dit perspectief en met het oog op de versterking van deze capaciteit dat de regering op 18 december 2020 de aankoop van vier PUMA LE Mini-UAS voor de Landcomponent heeft gevalideerd.

 

Tech talk

 

De PUMA LE werd op 09 september 2021 in België afgeleverd. Dit systeem is afkomstig van de firma AeroVironment die ook de RAVEN produceert.

  • een systeem omvat twee vliegtuigen
  • spanwijdte van 4,6m
  • lengte van 2,2m
  • gewicht van max. 12,2Kg.

Het heeft een bereik, met de standaardantenne, van maximaal 20 km (10 km voor de RAVEN) en een autonomie van maximum 6,5 uur (90 minuten voor de RAVEN). Het beschikt over een Mantis i45 camera met zeer goede resolutie om gemakkelijk te identificeren wat wordt waargenomen.  Deze camera heeft ook infrarood-zicht, een Low Light cameraen een High Power Laser Illuminator.

 

Aangezien de PUMA LE en de RAVEN van dezelfde familie zijn, is er interoperabiliteit van de besturingshardware, wat een grotere logistieke flexibiliteit bij het gebruik van deze Asset Mini-UAS mogelijk maakt. Waar RAVEN vooral wordt gebruikt voor Situational Awareness, zal PUMA LE bovendien preciezere informatie kunnen verzamelen dankzij zijn optische middelen en zijn autonomie. Het zal een product opleveren dat kan worden gebruikt voor ISR- en TA-missies.

 

“Met de aankoop van de PUMA LE hebben wij ook vier Long Range Tracking Antenna’s(LRTA) aangeschaft”, verduidelijktmaterieelbeheerder kapitein Christophe Porreweck. “Hiermee vergroten we het bereik van de PUMA LE tot 60km, waardoor het concept voor gebruik binnen deLandcomponent wordt uitgebreid”. Deze LRTA is ook compatibelmet de RAVEN. De PUMA LE is ook geschikt voor alleomgevingen, zodat hij onder bepaalde omstandigheden kanlanden en ook in regenweer kan vliegen.

 

DG MR acceptance tests

 

DG MR voert steeds quality assurance-testen uit wanneer er materieel binnenkomt.  De aanvaardingsvluchten vonden in de week van 11-15 oktober plaats en het PUMA LE-systeem werduiteindelijk goedgekeurd. Het Bataljon ISTAR en de Special Forces Group ontvingen eind oktober hun PUMA LE systemen.

 

De instructeurs, die deze zomer 2021 in de VS zijn opgeleid, gaan nu de UAS-teams opleiden met als doel om in juli 2022 Full Operational Capable te zijn.

 

Coming

 

Op 5 maart 2021 keurde de ministerraad de aankoop goed voor twee Short Range Tactical Unmanned Aircraft Systems X-300 Integrator, alsook de aankoop van materieel en diensten nodig voor hun werking. Dit contract maakt deel uit van een internationale deelname op BENELUX-niveau. In totaal worden zeven systemen aangekocht, waarvan twee voor België. Door deze aankopen kan de Landcomponent genieten van de moderne middelen die nodig zijn om zijn inlichtingen-, bewakings- en verkenningsmissies uit te voeren.

 

Christophe Porreweck

Gert-Jan D’Haene