Samenwerken voor maritieme veiligheid

Afgelopen week vond het European Coast Guard Functions Forum, kortgezegd ECGFF, plaats. België is momenteel voorzitter van deze organisatie waarin de kustwachten van verschillende Europese landen samenwerken. Het doel van het event was om ervaring en goede praktijken te delen binnen de Europese Unie. Bijna alle lidstaten van het ECGFF met een kustlijn namen deel, wat goed is voor 22 landen.

 

Piet Pieters, aanwezig voorzitter van het ECGFF opende de workshop in Brugge met een stukje historiek:

“Tijdens de Gouden Eeuw was Brugge een bloeiend handelscentrum aan zee, waar naties uit verschillende Europese landen gevestigd waren. Het is symbolisch dat we als maritieme landen precies hier samen met de Europese Commissie en met de gespecialiseerde Europese Agentschappen nieuwe, toekomstgerichte samenwerkingsverbanden smeden. Wat hier wordt besproken is overigens niet alleen relevant voor de visserijcontrole, maar ook voor alle andere kustwachtfuncties.”

 

Ook de Belgische Marine kon natuurlijk niet ontbreken bij dit event: het controleren van schepen in de visserij is namelijk een van de taken van onze kustpatrouillevaartuigen. Er was ook een Officier aanwezig om de betrokken partijen in te lichten over de grootschalige oefening van afgelopen dinsdag. Daarin werden enkele scenario’s geoefend waarbij verschillende partners betrokken werden om de controle van schepen in goede banen te laten lopen.

 

Kortom was het een leerrijk event, voor herhaling vatbaar.

Sten Maelfeyt

Jorn Urbain