Studiedag radicalisering

De Dienst Morele en Religieuze Bijstand (DRMB) organiseert jaarlijks meerdere studiedagen voor aalmoezeniers en morele consulent en voor de hele defensiegemeenschap. Deze donderdag 25 november stond het thema radicalisering centraal.

 

Experts van de Federale Gerechtelijke Politie, OCAD (Coördinatie Orgaan Dreigingsanalyse), de Algemene Directie Human Resources van Defensie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kwamen donderdag bijeen in het Paleis der Academiën in Brussel.

Het programma van de dag, dat lang voor de Conings-affaire was gepland, omvatte interventies van experts uit de academische wereld, de politie, de journalistiek, maar ook van Defensie en OCAD.

Deze conferenties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een brede visie op wat radicalisering werkelijk is en bieden ook praktische handvatten voor het opsporen en voorkomen van radicalisering.

Vincent Bordignon