Minister van Defensie plant eerste boom op voormalig groenstort Kamp Beverlo

Wat ooit de militaire groenstortplaats van Kamp Beverlo in Leopoldsburg was, zal over enkele jaren een nieuw bos zijn. In het bijzijn van kolonel Vanheste, minister van Omgeving Zuhal Demir en het Agentschap voor Natuur en Bos, plantte minister van Defensie Ludivine Dedonder er op donderdag 25 november de eerste boom.

 

Tot 2019 bestond het historische groenstort van 2,6 hectare op de Hechtelse Heide West hoofdzakelijk uit organisch afval, maar op sommige plekken waren ook metaal- en betonresten aanwezig. Defensie saneerde de grond en maakte een deel van het terrein klaar voor de aanplant van 2120 bomen. De rest van het gebied wordt omgevormd tot heidevegetatie.

 

“Militaire domeinen zijn uitgestrekte gebieden waar vaak de natuur in stand is gebleven, zonder industrie of verstedelijking,” vertelt minister Ludivine Dedonder. “In Vlaanderen en Wallonië wordt bijna 80% van de militaire domeinen beheerd in samenwerking met partners, met meer dan 19000 hectare waardevol natuurgebied als resultaat.”

 

Samenwerking met Agentschap Natuur en Bos

Voor deze groene transformatie in Leopoldsburg werkt Defensie samen met het Agentschap Natuur en Bos, een partnerschap dat reeds tot 1926 teruggaat. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het plantklaar maken van het terrein en levert ook de jonge boompjes die geplant zullen worden.

 

“Door een mengeling van wintereiken met kleine groepen winterlindes te planten willen we klimaatresistente bossen creëren die minder vatbaar zijn voor plagen en grote droogte,” legt minister Dedonder uit. “We hebben de afgelopen maanden gezien wat noodweer kan veroorzaken, dus ik kan dit alleen maar toejuichen.”

 

Defensie tegen klimaatopwarming

Daarnaast verwijst de minister ook naar andere initiatieven die Defensie onderneemt om bijvoorbeeld haar uitstoot te beperken. “Op korte termijn willen we het totale energiegebruik met 23% verminderen door energetische renovaties uit te voeren. Met extra zonnepanelen en warmtepompen willen we 25% van onze energie zelf opwekken.” Bovendien wil Defensie tegen 2040 de infrastructuur CO2-neutraal maken.

 

Niet alleen woorden, maar ook daden

“Het planten van een boom is een symbolische daad om aan te tonen dat Defensie echt inspanningen wil leveren tegen de klimaatopwarming,” besluit Dedonder. De minister voegde de daad bij het woord en plantte samen met minister van Omgeving Demir de eerste twee bomen op de oude groenstortplaats.

 

Ook het gemeentebos van Leopoldsburg, dat zich eveneens op militair domein bevindt, wordt getransformeerd. In beide zones zullen in totaal 14000 bomen geplant worden, goed voor bijna 4 hectare aan klimaatresistent bos.

Wilge Decraene

Vincent Bordignon