Tijdelijke immobilisatie van de F-16-vloot

Op 11 februari heeft in Florennes een F-16 die motorproblemen ondervond bij het opstijgen, onmiddellijk een landing uitgevoerd uit voorzorg. Uit onderzoek blijkt dat meerdere motoren gelijkaardige afwijkingen vertonen. Daarom moeten alle F-16-motoren worden gecontroleerd en wordt de vloot geïmmobiliseerd in afwachting van de resultaten.

 

Op advies van de motorfabrikant en de vliegtuigfabrikant werd besloten om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen en de resterende vliegtuigen aan de grond te houden om zo snel mogelijk controles uit te voeren. Defensie hecht veel waarde aan de veiligheid van de bevolking en de bemanning en wil geen onnodige risico’s nemen.

 

In het kader van een luchtvaartincident voert het Aviation Safety Directorate (ASD) van Defensie een vliegveiligheidsonderzoek uit. Tijdens de take-off kreeg de F-16 uit Florennes te maken met een nozzle burn through. Dit is een verschijnsel waarbij er door een breuk aan materiaal een aantal stukken door de hoge temperatuur gaan smelten en kunnen lossen. De motor van het betrokken vliegtuig werd uitgebouwd en naar de onderhoudscontractant Patria BEC gestuurd.

 

Tijdens het onderzoek stootte men op een probleem met de hinge pin. Een lopende controle van de volledige vloot wijst uit dat een aanzienlijk aantal motoren gelijkaardige verschijnselen vertonen.

 

Parallel met het onderzoek werden alle European Participating Air Forces partners en de constructeurs ingelicht. Motorbouwer Pratt & Whitney, vliegtuigfabrikant Lockheed Martin en de US Air Force gaven op basis van deze informatie aan om onmiddellijk correctieve acties te nemen op de betrokken motoren.

 

De reparatieduur wordt geschat op 5 werkdagen per motor. Er heerst echter een schaarste op de markt wat wisselstukken aangaat.

 

De Quick Reaction Alert boven het Belgisch en Nederlands luchtruim blijft na de inspectie operationeel. Defensie onderneemt de nodige acties om de F-16’s die in operatie zijn te voorzien van de nodige vervangingsmotoren. Momenteel wordt onderzocht of andere naties hetzelfde probleem hebben.

Enter Text Here

Johan Lievens

Jozef Vanden Broeck