Wapenstilstand, ook een boodschap van vrede voor de toekomst

Op 11 November 1918, ondertekenden de Geallieerden en Duitsland een overeenkomst die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Om 11.00 uur die dag was de wapenstilstand officieel van kracht.

 

Vandaag werd, in het bijzijn van Zijne Majesteit de Koning, aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel de herinnering levend gehouden aan hen die zoveel hebben opgeofferd voor de vrede en welvaart van het Belgische volk.

 

Deze dag is dus niet alleen een dag van herdenking aan onze gesneuvelden van de twee wereldoorlogen en de militaire operaties sinds 1945 maar ook en zeker een dag om een boodschap van vrede naar de nieuwe generaties uit te dragen.