1.000 jobs per jaar in het vooruitzicht dankzij partnerschap Defensie en Wallonië

Defensie en Wallonië ondertekenden op maandag 14 maart een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst op vlak van rekrutering en opleiding. Minister van Defensie Dedonder, de Waalse minister-president Di Rupo en minister van Werk en Opleiding Morreale sloten dit akkoord met Forem op de vliegbasis van Florennes. De ambitie is om binnenkort 1.000 mensen per jaar te rekruteren in Wallonië voor verschillende beroepen bij Defensie.

 

Dit partnerschap tussen Defensie en de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem wil de rekrutering voor Defensie bevorderen door samen te werken binnen het volledige aanwervingsproces. “Het nieuwe akkoord beantwoordt aan de noden van Defensie. Het focust voornamelijk op promotie van de rekrutering, de herintegratie van het militair personeel op de arbeidsmarkt en de uitbreiding van verschillende opleidingsmogelijkheden,” aldus minister Dedonder.

 

Concreet zal de samenwerking op verschillende vlakken gebeuren: specifieke informatieverstrekking van werkzoekenden, oriëntatie naar de verschillende defensieberoepen en de organisatie van groepsevenementen zoals Jobdays. Ook zullen er opleidingen voorzien worden ter voorbereiding op de toelatingsproeven en komt er een gezamenlijk opleidingsaanbod. De mogelijkheden die Forem biedt aan werkzoekenden breiden zo fors uit.

 

“Deze samenwerking is historisch. Ze begon in 2006 en dit is een nieuwe etappe in het proces. Defensie rekruteert voor alle domeinen en verschillende profielen. We hebben nu bijvoorbeeld acht knelpuntberoepen uitgelicht waaronder, onder andere, automecaniciens, elektriciens en koks. Deze zullen we promoten op de website, sociale media, … de kandidaten worden bovendien begeleid tijdens de verschillende etappes. Daarnaast wordt er in 2023 ook een academie opgericht voor bepaalde technische beroepen,” verduidelijkt de Forem.

 

Dit initiatief kadert in de ambitie van de federale en gewestelijke ministers om de diensten van Defensie te versterken en de werkgelegenheid in Wallonië op te krikken. “Vijftien jaar geleden werden de eerste samenwerkingspistes al onderzocht en nu is er dit nieuwe partnerschap. Defensie en Forem zijn betrouwbare en sterke partners. Ze zullen elkaar dan ook wederzijds versterken,” besluit luitenant-generaal Claeys de directeur-generaal van Human Resources.

Bilitis Nijs

Vincent Bordignon