Medische support ontplooid in Roemenië

Het medische steunelement installeerde zich op de NAVO-basis in Roemenië. Ze zullen ter beschikking staan van de militairen tijdens hun opdracht als lid van de NATO Response Force.

 

Op 8 maart vertrok het tweede, en grootste deel van de Belgische militairen richting Roemenië. Een totaal van 300 militairen neemt er positie onder NATO-vlag. Geïntegreerd in het Franse 27e Bataillon de Chasseurs Alpins waken ze er over de stabiliteit van de Europese grenzen.

 

Role 1

 

Het gros van de militairen bestaat uit de infanteristen van 1/3L, die uiteraard ondersteund worden door heel wat logistieke en administratieve, maar ook medische steun. Zo wordt er een volledig uitgeruste hulppost of Role 1 ontplooid. Meerdere medische geschoolde militairen, waaronder een dokter, verpleegkundigen en ambulanciers, zorgen ervoor dat de eerste kritieke zorgen verleend kunnen worden. Hiervoor hebben ze alle nodige materiaal en medicatie ter beschikking: van een simpele echografie tot apparatuur dat ingezet wordt bij een zware onderkoeling.

 

Interoperationale samenwerking

 

Patiënten die meer zorg nodig hebben, worden naar Role 2 gestuurd, waarvoor er samengewerkt wordt met de Amerikanen die over een chirurgische eenheid beschikken.

 

Overigens zal de medische steun tijdens oefeningen nauw samenwerken met de Franse, Amerikaanse en Roemeense militairen. De steuneenheid beschikt eveneens over een mobiele farmacie die ontplooid kan worden op het terrein.

 

Defensie biedt ook in België op medisch vlak steun voor de humanitaire crisis. Het Militair Hospitaal Koningin Astrid zal bedden ter beschikking stellen in haar brandwondencentrum om indien nodig gewonde Oekraïners op te vangen.

 

Deze medische support is opnieuw een steentje in de bijdrage van Defensie aan de NATO Response Force. In nauwe coöperatie met andere NATO-landen zetten militairen zich in om te veiligheid van de Belgische en andere Europese burgers te waarborgen.

 

Deze medische support is opnieuw een steentje in de bijdrage van Defensie aan de NATO Response Force. In nauwe coöperatie met andere NATO-landen zetten militairen zich in om de veiligheid van de Belgische en andere burgers te waarborgen.

Kerlijn Puttemans

Adrien Muylaert

Mathieu Duhembre