105e herdenking van de Wapenstilstand in aanwezigheid van de Koning

Deze zaterdag werd aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel een ceremonie gehouden om hulde te brengen aan de Onbekende Soldaat, aan de doden van de twee wereldoorlogen en aan de 254 soldaten die sinds 1945 tijdens vredesmissies zijn gesneuveld.

 

Naast de Koning werd de ceremonie bijgewoond door de voorzitters van de Kamer en de Senaat, vertegenwoordigers van de federale regering – waaronder de minister van Defensie, Ludivine Dedonder – en de gestelde lichamen, evenals de Chef Defensie, admiraal Michel Hofman.

 

Na de parade van de vaderlandslievende verenigingen schouwde de koning de detachementen. Zoals de traditie voorschrijft, legde hij vervolgens een krans aan het graf van de Onbekende Soldaat voordat hij de eeuwige vlam opnieuw aanwakkerde en de veteranen, jongeren en voorzitters van de aanwezige patriottische verenigingen begroette.

 

Op 11 november 1918, 105 jaar geleden, maakte een overeenkomst tussen de geallieerden en Duitsland een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien herdenkt Defensie op deze dag ook de enorme offers die tienduizenden soldaten brachten voor onze vrijheid.

Adrien Muylaert