70 personen uit Afghanistan komen naar België na gezamenlijke operatie Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel & Migratie

Vandaag, 20 januari 2022, zijn de eerste 34 van in totaal 70 Belgen en rechthebbenden in België aangekomen met een commerciële vlucht via Doha, Qatar, vanuit Islamabad, Pakistan. Eén van de komende dagen volgt de rest van de groep via dezelfde route. Sinds 6 januari waren zij de grens overgestoken tussen Afghanistan en Pakistan en daarna naar Islamabad gebracht, na een gezamenlijke operatie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie, in samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten. De groep bestaat uit personen met de Belgische en Afghaanse nationaliteit, voornamelijk mensen die voor Defensie hebben gewerkt en mensenrechtenverdedigers die onder onze bescherming vallen.

 

Het gaat om mensen die niet over de nodige reisdocumenten beschikten om Afghanistan te kunnen uitreizen. Op aandringen van de Belgische ambassade in Islamabad en andere westerse ambassades, heeft de Pakistaanse overheid een tijdelijke facilitatieprocedure voorzien. Mensen die op evacuatielijsten stonden van derde landen, waaronder België, en niet over de nodige reisdocumenten beschikten, konden zo toch het Pakistaanse grondgebied betreden. 70 personen zijn daarop de Afghaans-Pakistaanse grens overgestoken en vervolgens naar Islamabad gebracht, van waaruit ze gerepatrieerd worden. Drie personen zullen vanuit België doorreizen naar Luxemburg.

 

Pro memorie: na de val van Kaboel heeft de federale overheid beslist Belgen en hun kerngezin, mensen die voor België gewerkt hebben, personen die onder onze bescherming vallen zoals mensenrechtenverdedigers en journalisten, en mensen die over een geldige Belgische verblijfstitel beschikken, te repatriëren uit Afghanistan. Operatie “Red Kite”, een samenwerking tussen Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel & Migratie, heeft tussen 18 en 27 augustus een luchtbrug ingelegd van Kaboel naar Islamabad in Pakistan, en van daaruit naar België. Via Operatie “Red Kite” werden een 1430-tal mensen via Pakistan uitgevlogen.

Daarna werden, in samenwerking met Qatar, een 170-tal Belgen (inclusief kerngezin) en houders van een geldige Belgische verblijfstitel per vliegtuig naar Doha gebracht, vanwaar zij naar België konden doorreizen. Ook is een aantal mensen op eigen initiatief over de weg naar de grensovergangen met Pakistan gegaan. Tot slot hebben enkele personen Kaboel ook kunnen verlaten via een commerciële vlucht naar Dubai of Teheran.

 

Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse Zaken: “Na Operatie “Red Kite” en de evacuatievluchten naar Qatar, was het voor de federale overheid essentieel om ook een oplossing te vinden voor de laatste groep die geëvacueerd moest worden uit Afghanistan. Ons land bedankt de Pakistaanse autoriteiten voor het faciliteren van die oplossing en voor de zeer waardevolle bijstand die de afgelopen maanden is verleend. Het afronden van de evacuatie- en repatriëringsoperaties neemt echter onze bekommernis om het lot van het Afghaanse volk, in het bijzonder vrouwen en meisjes, niet weg. Hen zullen we, in EU- en VN-verband en via NGO’s, altijd blijven steunen.”

 

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: “Defensie is de voorbije weken en maanden blijven zoeken naar manieren om Afghaanse oud-medewerkers van het Belgische leger te evacueren uit Afghanistan. Dankzij de samenwerking met de Pakistaanse overheid en met de inzet van de Belgische ambassade in Islamabad, zijn we daar ook in geslaagd. Defensie neemt daarmee haar verantwoordelijkheid en helpt nu de mensen die ons in het verleden geholpen hebben tijdens onze operaties in Afghanistan. We hopen dat die mensen in ons land de kansen grijpen en een nieuw leven kunnen uitbouwen. Defensie zal hen in een eerste periode alvast zelf ontvangen in haar infrastructuur. Ik wens tot slot ook de vele mensen binnen en buiten Defensie te bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, zowel de mensen die de operationele ondersteuning in eerst augustus en vervolgens nu hebben gedaan, als zij die voor de opvang van onze oud-medewerkers zorgen in België.”

Vincent Bordignon