ORION: 650 Belgische militairen op manoeuvre in Frankrijk

Zo’n 650 Belgische militairen (en 160 voertuigen) zijn momenteel in Frankrijk om deel te nemen aan een van de grootste oefeningen van het Franse leger van de afgelopen decennia: ORION 23. In en rond de Marne neemt het bataljon Ardense Jagers, samen met elementen van verschillende andere Belgische ondersteunende eenheden, deel aan een fictief gevecht in een multinationale omgeving. “Deze oefening zal de contacten voor toekomstige opdrachten vergemakkelijken”, legt de korpscommandant van het bataljon Ardense Jagers uit.

 

Van 19 april tot 5 mei 2023 vindt in Frankrijk de grootschalige oefening ORION (Operation for Resilient, Interoperable, high intensity Oriented and INnovative) plaats, waarbij 10.000 tot 12.000 manschappen trainen onder Frans bevel. Deze oefening, een van de belangrijkste en grootste oefeningen die het Franse leger ooit heeft gehouden, heeft met name tot doel aan te tonen dat het land in staat is multinationale troepen te leiden en in te zetten.

 

Sleutelpartner

 

Als belangrijke partner dankzij het project Capacité Motorisée (CaMo) – gericht op de interoperabiliteit van Belgische en Franse gemotoriseerde capaciteiten – neemt ook België deel met een aanzienlijk aantal troepen. Tijdens de oefening wordt een gezamenlijke Belgische gevechtsgroep onder leiding van het bataljon Ardense Jagers ingezet in de Franse brigade La deuxième Brigade Blindée.

 

De Belgische gevechtsgroep wordt ondersteund door elementen van het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers, het bataljon 4 en 11 Genie, het bataljon ISTAR, evenals logistieke, medische en Communicatie-en-Informatiesystemen (CIS) elementen. Een omvang die de Belgische landcomponent zelden inzet in het kader van een multinationale oefening.

 

“We zijn volledig betrokken bij de echte oefening op het terrein,” vertelt kolonel Thiry, korpscommandant van de Ardense Jagers. “We worden drie weken lang op het terrein ingezet om alle opdrachten uit te voeren die ons worden toegewezen door ons hogere echelon, de Franse Brigade.”

 

Beveiliging voor terugtrekkende troepen

 

In het fictieve scenario van ORION valt het land Mercure het naburige Arnland binnen. Een actueel scenario dat al in 2021 werd geschreven, maar waarvan de relevantie wordt bevestigd door de oorlog in Oekraïne. Volgens het scenario sluiten Belgische troepen zich aan bij de steun van andere geallieerde partners bij de bescherming van het fictieve Arnland.

 

In het eerste deel van het scenario waren de Belgische militairen verantwoordelijk voor het creëren van een beveiligde zone waarlangs de bevriende troepen zich konden terugtrekken. “We organiseren patrouilles om de zone te controleren en te verzekeren dat de wegen begaanbaar zijn voor het verzamelen van de Franse elementen na hun verdediging”, legt eerste luitenant David van het bataljon Ardense Jagers uit.

 

Daarnaast stonden de Belgen ook in voor de controle van de kolonnes tijdens hun terugtrekking. “Als een kolonne voertuigen zich verplaatst door de zone, moet ik de eenheid en het type voertuig identificeren en de informatie doorgeven aan mijn pelotonschef”, vertelt een andere eerste soldaat.

 

Internationale contacten

 

Voor de Belgische troepen is de grootschalige oefening ORION ook een goede voorbereiding op hun toekomstige missies in het buitenland. “Het grote geluk dat we hebben tijdens ORION is dat we een compagnie in een van onze naburige Franse bataljons, het 16ème Bataillon de chasseurs à pied, zullen invoegen tijdens een van onze volgende buitenlandse missies”, gaat kolonel Thiry verder. “Deze oefening zal dus ook onze twee bataljons dichter bij elkaar brengen en de contacten voor toekomstige opdrachten vergemakkelijken.”

Wilge Decraene

Rein Van den Bergh