Academiejaar KMS officieel geopend

Naar jaarlijkse traditie opende de Koninklijke Militaire School (KMS) op 7 oktober het academiejaar op de esplanade van het Jubelpark in Brussel. In het centrum van de belangstelling: de nieuwe lichtingen leerling-officieren.

 

Net als andere universitaire instellingen begint de KMS elk academiejaar met een plechtige openingsceremonie. Met de kaderleden maar vooral de meer dan 500 leerlingen, de toekomstige officieren van Defensie, letterlijk in de spotlights staat de ceremonie telkens weer garant voor een prachtig schouwspel. Wegens de coronamaatregelen was opnieuw het live publiek beperkt, maar vrienden en familieleden zaten op de Facebookpagina’s van Defensie en de KMS op de eerste rij dankzij de livestream.

 

Tijdens de militaire parade werden de peters en meters van de nieuwe promoties voorgesteld aan de eerstejaars, die ook hun wimpels toegekend kregen. De promotiechefs beloofden aan de nieuwe leerlingen dat zij hen met woord en daad zullen bijstaan om de vorming tot officier tot een goed einde te brengen.

 

De traditionele opening van het academiejaar is een belangrijk hoogtepunt voor alle leerlingen van de school, maar nog meer voor onderluitenant Matthieu de Maere d’Aertrycke, een derdejaarsstudent uit de 173ste Polytechnische lichting. Hij ontving de Degen des Konings uit handen van luitenant-generaal Thierry Vandeveld, hoofd van het militaire huis van de koning. De Degen is een unieke officierssabel, verguld en gegraveerd met het koninklijk monogram en de koninklijke kroon. Het paleis kent deze prestigieuze prijs toe aan de meest verdienstelijke leerling-onderluitenant.

 

Aan het einde van de parade verklaarde de rector en schoolcommandant, divisieadmiraal Yves Dupont, het academiejaar officieel voor geopend.

Lieve Deduytschaever

Erwin Ceuppens