Acht lidstaten van de Europese Unie steunen een innovatief project dat gericht is op zeemijnenbestrijding

Acht lidstaten van de Europese Unie zullen het MIRICLE-project steunen. Dit project is een voorstel dat werd opgesteld door een consortium van 19 ondernemingen in tien landen van de EU en dat werd voorgesteld in het kader van het Europees programma voor industriële ontwikkeling op defensiegebied (EDIDP). MIRICLE zal meedingen naar een prijs in de categorie “Resilience at Sea”. De Europese Commissie zal in de zomer van 2021 de lijst van de winnende (en gefinancierde) voorstellen publiceren.

 

Het EDIDP is een tweejarig programma (2019-2020) dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de defensie-industrie van de EU te versterken. Het EDIDP beoogt de inspanningen van de EU defensie-industrie bij de ontwikkeling van defensiematerieel en –technologieën, te ondersteunen door middel van cofinanciering vanuit het EU-budget. Het EDIDP heeft een budget van in totaal 500 miljoen euro voor 2019 en 2020.

 

Om het project te ondersteunen en in aanmerking te laten komen, hebben acht lidstaten een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend en hebben zij gezamenlijk overeenstemming bereikt over de initiële gemeenschappelijke vereisten.

 

MIRICLE is een acroniem voor “Mine Risk Clearance for Europe”. Het project beoogt de ontwikkeling van maritieme semiautonome en autonome systemen voor mijnenbestrijding met als doel een schaalbare en gemeenschappelijk bruikbare gereedschapskist aan te bieden die het mogelijk maakt om bedreigingen te neutraliseren en tegelijkertijd de mens uit de gevarenzone te houden. Indien het voor het EDIDP wordt geselecteerd, zal MIRICLE een eerste stap vormen in de ontwikkeling van maritieme mijnbestrijdingshulpmiddelen.

 

Naval Group Belgium coördineert het consortium en zijn activiteiten. De initiële looptijd van MIRICLE is twee jaar.

 

De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn:

 • België;
 • Estland;
 • Frankrijk;
 • Griekenland;
 • Letland;
 • Nederland;
 • Portugal;
 • Roemenië.

 

De leden van het consortium zijn:

 • Uit België: Naval Group Belgium, dotOcean, ECA Belgium, SpaceAppS en VLIZ;
 • Uit Estland: Cafa Tech;
 • Uit Frankrijk: ECA, Elwave, Naval Group, Onera en Thales;
 • Uit Griekenland: Terra Spatium;
 • Uit Letland: BELSS;
 • Uit Nederland: ForceApp en TNO;
 • Uit Polen: CTM;
 • Uit Portugal: Sistrade;
 • Uit Roemenië: METRA;
 • Uit Spanje: SAES.
Malek Azoug