Admiraal De Beurme bezoekt de Navy Academy

De Navy Academy (NAC) is ontstaan naar de visie van Admiraal Jan De Beurme, Commandant van de Marine, voor een nieuwe manier van onderwijzen en het overdragen van kennis. Het is een expertisecentrum dat steunt op een binationale samenwerking waarbij partnerschappen uit maritiem-militaire, academische en industriële werelden samensmelten om zo de scheepsbedrijfsvoering te optimaliseren. De Admiraal tekende de eerste lijnen uit en gaf zo de aanzet voor het NAC die nu reeds gerealiseerd wordt in de marinekazerne Bootsman Jonsen te Oostende.

 

De Admiraal werd verwelkomd door een erehaag met de Korpscommandant, Luitenant-ter-zee 1ste klasse Nicolas Doyen en de pas aangestelde Directeur van de Navy Academy (D-NAC), Kapitein-ter-zee Peter Ramboer. Na een korte introductie over het NAC en de visie over leiderschap stond een bezoek aan Wargame op de agenda.

 

Wargame heeft in de eerste plaats als taak de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuigen te ondersteunen tijdens hun opwerkingsperiode in een gesimuleerde omgeving met mijnendreiging. Verschillende scenario’s worden uitgevoerd in de simulator. Het NAC beschikt over een ultramoderne simulator die de scheepsbemanning in elke mijnenbestrijdingsomgeving kan testen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van hun systemen en wapens aan boord. Met het oog op de nieuwe schepen zal het NAC blijven investeren in de meest recente simulatoren om onze nieuwe generatie veilig op te leiden.

 

Het hoofd van het planningsdepartement, die verantwoordelijk is voor de opleidingen die georganiseerd worden vanuit het NAC, gaf de Admiraal een uitgebreide uiteenzetting van de huidige situatie, de perspectieven en de prioriteiten. Het NAC zal zowel binationale opleidingen aanbieden als de training van de bemanningsleden gedurende hun opwerkingstraject ondersteunen. Ook worden NATO-opleidingen en, indien de situatie het toelaat, internationale opleidingen aangeboden. Het verder uitwerken van de “nieuwe stijl” heeft de hoogste prioriteit aangezien het NAC de opleiding vooral wilt personaliseren naar specifieke behoeftes van de studenten en dit ook rechtstreeks in de praktijk wilt implementeren.

 

Een gepersonaliseerde opleiding, Covid-19 en andere uitdagingen vragen om een meer diverse en innovatieve aanpak. De toekomst van het NAC is samengevat in een roadmap: de Academy wilt tegen 2025 afstandsonderwijs aanbieden door onder meer gebruik te maken van het online vormingsplatform van Defensie: BelADL. De Admiraal was dan ook bijzonder enthousiast over de enorme vorderingen op dat domein en was lovend over de passie van het team om dit alles in een recordtempo te realiseren.

 

Natuurlijk kan een bezoek aan de kazerne Bootsman Jonsen niet zonder een passage door de alom gekende mijnenzaal. De rondgang die de Admiraal reeds ettelijke keren beleefde, kreeg plots een verrassende wending. Meester Carlier daagde hem uit om deel te nemen aan hun Escape Room. De Admiraal moest eerst een cryptex (in ons geval een 3D geprinte tool waarbij je eerst de code moet kraken vooraleer je de inhoud kan bemachtigen) ontcijferen vooraleer hij zijn rondgang kon afsluiten.

 

Tot slot stond het ondertekenen van het Gulden Boek op het programma. Een symbolische daad, niet enkel voor de nieuwe Navy Academy maar ook voor de innovatieve visie die ze via hun leiderschap uitstralen. We zitten op koers!

Natasja Gaytant

Jorn Urbain