Belangrijke oefening voor het multi-sensor eskadron in Litouwen

De belangrijkste oefening op de Belgische kalender in Litouwen is zojuist afgelopen! Aan de internationale oefening Iron Wolf 2024-1 namen van 3 tot 16 juni zo’n 3.500 militairen en 500 uitrustingsstukken deel uit België, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Luxemburg. Ze maken allemaal deel uit van de enhanced Forward Presence (eFP) Battlegroup Litouwen, gekazerneerd in Rukla (in het kader van de Forward Land Forces-regeling) .

 

De oefening staat onder leiding van de Iron Wolf-infanteriebrigade en heeft tot doel haar gevechtsgereedheid te beoordelen. Het meet eveneens het vermogen van de eFP Battlegroup om gezamenlijke operaties met de Iron Wolf Brigade te plannen en uit te voeren. De oefening is ook onderworpen aan een NAVO ITRI-evaluatie (In Theatre Re-evaluation Inspection), geleid door de Duitse 10de Pantserdivisie, waar ook een Belgisch lid deel van uitmaakt.

 

Multi-sensor eskadron

 

Voor het eerst sinds de creatie van de Forward Land Forces in Litouwen neemt België deel aan deze opdracht met een multi-sensor eskadron van het Bataljon Jagers te Paard.

 

Deze beschikt over een groot aantal sensoren die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van inlichtingen. Deze drones, radars en camera’s maken het mogelijk om zowel ’s nachts als overdag de eFP Battlegroup op de hoogte te brengen van de laatste locaties van de vijand, en de staat van de wegen voor het verplaatsen van de verschillende gevechtscompagnieën. Hun specialiteiten leiden er vaak toe dat ze rechtstreeks met de brigade samenwerken.


Zien zonder gezien te worden

 

De verschillende opdrachten worden steeds op ruime afstand van de bevriende elementen uitgevoerd, in tegenstelling tot de tactische interwapenonderafdeling (CATSG) – opgebouwd rondom een infanteriecompagnie – die voorheen werden ingezet. Door onopgemerkt te blijven kunnen ze ruim op voorhand informatie doorgeven aan de eFP Battlegroup of Iron Wolf brigade, zodat de verschillende echelons voldoende tijd hebben om hun plannen aan te passen aan de reële situatie.

 

De aanwezigheid van de NAVO op de Oostflank

 

De voornaamste opdracht van de eFP Battlegroup in Litouwen is om te trainen, vaak in samenwerking met de Litouwse militairen van de Iron Wolf Brigade. Deze doorgedreven en zichtbare oefeningen helpen om mogelijke agressors af te schrikken en de lokale bevolking gerust te stellen. In tijden van crisis is de eFP Battlegroup ook in staat om aan de zijde van Litouwse strijdkrachten het land te verdedigen.

 

Belgische bijdrage

 

Voor België is dit al de achtste rotatie in Litouwen. Vóór de inzet van het multi-sensor squadron vervulden transport- en infanteriecompagnieën deze missie.

PAO FLF LTU

PAO FLF LTU