Defensie en skeyes: meer windmolens voor een gelijkwaardige operationaliteit en veiligheid

Meer windmolens op meer plaatsen in België, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van het luchtruim of de operationele capaciteit van Defensie in gevaar te brengen. Dat is het doel van het gezamenlijke actieplan van Defensie en skeyes dat op donderdag 20 juni officieel werd voorgesteld tijdens een bijeenkomst met militaire en civiele stakeholders.

 

Defensie werkt actief aan de ontwikkeling van windenergie in België in het kader van de energietransitie, die tot doel heeft 1,5 gigawatt extra hernieuwbare energie te genereren.

 

In samenwerking met skeyes, de Belgische luchtverkeersleidingsautoriteit, werd een stappenplan opgesteld om de huidige restricties op de ontwikkeling van windenergie in de omgeving van luchthavens en luchthaveninstallaties, maar ook nabij militaire trainings- en dropzones, te versoepelen.

 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de veiligheid van het vliegverkeer, de operationaliteit van Defensie en de trainingsbehoeften van de Luchtcomponent. “We hebben grondgebieden nodig voor gevechtsvliegtuigen, helikopters, parachutisten en drones”, vertelt Kolonel vlieger Philippe Goffin, chief of staff van de Luchtcomponent. “We moeten een goed evenwicht vinden tussen onze trainingsbehoeften in België en de behoeften van de sector.”

 

Belemmeringen reduceren…

 

Windmolens die te dicht bij luchthavens en hun installaties staan, kunnen de werking van radarsystemen en luchtvaartbakens grondig verstoren. Het plan voorziet daarom in de optimalisatie van de locatie van de windturbines.

 

Het verminderen van obstakels, bijvoorbeeld door de hoogte van windmolens bij luchthavens te beperken tot 150 meter, maximaliseert de kansen. Beperkingen rond (militaire) vliegvelden worden afgestemd op internationale conventies inzake de bescherming van het luchtverkeer en de ontwikkeling van nadering- en vertrekroutes. Daarnaast wordt het aantal dropzones teruggebracht van 40 naar 16.

 

…en nieuwe technologieën implementeren

 

Tot slot zal Defensie ook instaan voor de implementatie van X-band radars ter ondersteuning van de primaire surveillanceradars. Deze worden gebruikt voor de detectie van non-coöperatieve targets, zoals vijandige vliegtuigen die ons luchtruim proberen binnen te dringen. De X-band radar zal minder gevoelig zijn voor verstoring door windturbines en zal zorgen voor een optimale bewaking van het luchtruim.

 

Om het totale aantal benodigde radars te verminderen zullen de radarsystemen van skeyes en Defensie aan elkaar worden gekoppeld. De twee partners ontvingen hiervoor elk een overheidssubsidie van 6,75 miljoen euro. De extra investeringen worden gefinancierd door Defensie en skeyes zelf.

 

Bijdragen aan groene energie

 

Door een grondige behoefteanalyse, de toepassing van moderne technologieën en de ingebruikname van geavanceerde installaties, kunnen voortaan meer locaties een positief advies krijgen voor de bouw van nieuwe windturbines. Hierdoor kan Defensie op een duurzame manier bijdragen aan de productie van groene energie in België, zonder haar operationaliteit en trainingsmogelijkheden in het gedrang te brengen.

Wilge Decraene

Rein Van den Bergh