Belgisch detachement bij NAVO-oefening in Denemarken

Een detachement van een vijftigtal Belgische militairen staat klaar om deel te nemen aan de oefening Steadfast Jupiter Jackal 2020 van het Composite Special Operations Component Command (C-SOCC). Die NAVO-oefening vindt van 26 november tot 10 december plaats in Denemarken. Het vormt de eindproef voor de certificatie van het C-SOCC om in 2021 op te treden als NATO Response Force (NRF) SOCC.

 

De NRF moet snel kunnen ingrijpen en een geloofwaardig militair antwoord bieden op een grote crisis in 2021. Het C-SOCC werd in 2014 opgericht als hoofdkwartier voor speciale operaties met militairen uit België, Denemarken en Nederland. Vandaag krijgt die politieke beslissing werkelijk vorm. De mannen en vrouwen die naar de streek rond Oxbøl vertrekken hebben sinds 2018 intensief geoefend met hun buitenlandse collega’s om het vereiste competentieniveau te bereiken.

 

In de moeilijke context van de wereldwijde gezondheidscrisis werd besloten om de trainingsactiviteiten voort te zetten. Die zijn immers essentieel voor de certificatie voor de NRF2021. Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen opdat het personeel in de beste omstandigheden aan de oefening kan deelnemen.

 

Het project is innovatief in meer dan één opzicht. Voor het eerst zal België aan de NRF deelnemen met een staf van het niveau Composite Special Operations Component. Die kan speciale operaties plannen en leiden op het land, op zee en in de lucht. Een andere nieuwigheid: de staf wordt gevormd door de drie oprichtende landen: België, Denemarken en Nederland. Zo krijgt die echt internationale allures.

 

Ons land treedt toe tot de beperkte kring van landen die deze waardevolle capaciteit aan de NAVO kunnen leveren. Dat model kan nu als inspiratie dienen voor andere landen die aan toekomstige NRF-detachementen deelnemen.

 

Buiten de staf zal België aan de NRF21 een special operations land task group leveren om opdrachten op land uit te voeren. Ons land levert ook een composite special operations air task group, het sleutelelement om speciale luchtoperaties te plannen en te leiden.

Jacques-Emmanuel De Boeck

C-SOCC