Belgisch-Franse militaire samenwerking in topvorm

Het Bataljon 1/3 Lanciers (1/3L) versterkt zijn partnerschap met de Franse militairen door wederzijdse bezoeken en intensieve gezamenlijke training in Frankrijk en België. De Belgische en Franse eenheden bereiden zich voor op hun volgende inzet in Roemenië, onder de auspiciën van het NAVO-dispositief Forward Land Forces (FLF).

 

In het kader van de voorbereiding van de missie in Roemenië (FLF ROU) spelen niet alleen de individuele vaardigheden van elke eenheid een cruciale rol, maar ook de mate van samenwerking en overeenstemming tussen de Belgische en Franse troepen. Het Bataljon 1/3L zette in dit opzicht de toon door proactief contact te leggen met zijn Franse collega’s, lang voordat ze gezamenlijk naar Roemenië zullen vertrekken.

 

De sleutel tot het succes van dit partnerschap is de bereidheid van beide eenheden om elkaars faciliteiten te bezoeken en deel te nemen aan gezamenlijke trainingen. Dit initiatief heeft niet alleen een professionele relatie gecreëerd, maar ook een diepgewortelde kameraadschap tussen de Belgische en Franse militairen.

 

Diepgaand respect

 

“Onze relatie met de Franse eenheden gaat veel verder dan alleen maar professionele collega’s zijn”, onderstreept majoor Dumont, de commandant van het detachement. We hebben samen tijd doorgebracht, zowel in Frankrijk als in België, waardoor we elkaars werkethiek en werkmethoden begrijpen en accepteren.”

 

Het partnerschap draagt niet alleen bij aan een soepele samenwerking, maar komt ook het CaMo-project ten goede. Het CaMo-project (Capacité Motorisée) heeft tot doel de interoperabiliteit en samenwerking tussen Franse en Belgische eenheden te bevorderen, en het FLF Roemenië dispositief is een belangrijk onderdeel van deze inspanning.

 

De grootste troef

 

“We zullen zeer sterk aanwezig zijn op de oostelijke flank”, legt kolonel Guillaume, van het 12de regiment kurassiers van het Franse contingent uit. “Onze eenheden hebben dezelfde mentaliteit, dezelfde visie en dat is onze grootste troef. We hebben onze eenheden op elkaar kunnen afstellen om als één grote kracht te reageren.”

 

Deze nauwe band tussen de Belgische en Franse eenheden heeft reeds zijn vruchten afgeworpen tijdens de certificeringsoefening. Deze vindt plaats in het oefenkamp van Bergen, in Duitsland. De oefening test niet alleen de professionele vaardigheden van beide eenheden, maar ook hun vermogen om naadloos samen te werken als een geïntegreerd team.

 

Sterk Partnerschap

 

Lang voordat ze naar Roemenië vertrokken voor FLF, konden de Belgische en Franse eenheden bewijzen dat ze echte partners zijn in deze belangrijke internationale inspanning om de oostflank van Europa te beschermen. Hun gezamenlijke toewijding en sterk partnerschap beloven een succesvolle en effectieve uitvoering van het FLF-Roemenië dispositief, en bieden een inspirerend voorbeeld van internationale militaire samenwerking in actie.

Nino Savenberg

Rein Van den Bergh