Belgische bedrijven geselecteerd voor Europese steun aan defensie-industrie

De Europese Commissie heeft op 30 juni de projecten bekendgemaakt die in aanmerking komen voor de Awards EDIDP 2020. Aan die projecten nemen ook meerdere Belgische bedrijven deel. Eén daarvan is MIRICLE, een project rond mijnenbestrijding op zee.

 

Het EDIDP is een programma van de Europese Commissie om het concurrentievermogen van de defensie-industrie in de EU te versterken. Het strekt zich uit over twee jaar (2019-2020) en wil de inspanningen van die industrie om uitrusting en defensietechnologieën te ontwikkelen ondersteunen door cofinanciering vanuit het gemeenschappelijke EU-budget. Het totale EDIDP-budget beschikbaar voor die cofinanciering in 2019 en 2020 bedraagt 500 miljoen euro.

 

MIRICLE

Het acroniem MIRICLE staat voor ‘Mine Risk Clearance for Europe’. Dat project is gericht op de ontwikkeling van semi-autonome en autonome systemen voor zeemijnbestrijding. Het einddoel is om een opschaalbare en gezamenlijk inzetbare toolbox aan te bieden om dreigingen te neutraliseren waarbij de operator(en) buiten de gevarenzone blijven. MIRICLE dong mee in de categorie ‘Resilience at sea’ om geselecteerd te worden en vormt een eerste stap in de ontwikkeling van zulke opeenvolgende toolboxen voor mijnbestrijding.

 

Acht EU-Lidstaten ondersteunen het project MIRICLE: België, Estland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Nederland, Portugal en Roemenië. Het project werd in het kader van het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) door een consortium van negentien bedrijven uit tien EU-lidstaten voorgesteld. De leden van het consortium zijn:

  • voor België: Naval Group Belgium, dotOcean, ECA Belgique, SpaceAppS en VLIZ
  • voor Estland: Cafa Tech
  • voor Frankrijk: ECA, Elwave, Naval Group, Onera en Thales
  • voor Griekenland: Terra Spatium
  • voor Letland: BELSS
  • voor Nederland: ForceApp en TNO
  • voor Polen: CTM
  • voor Portugal: Sistrade
  • voor Roemenië: METRA
  • voor Spanje: SAES

 

Om het project te ondersteunen en verkiesbaar te maken ondertekenden acht EU-lidstaten een intentieverklaring waarin ze bereikten overeenstemming over de initiële gemeenschappelijke vereisten. De Belgische Defensie nam de taak op zich om de acties van de deelnemende lidstaten te coördineren. Naval Group Belgium coördineert de activiteiten van het consortium. De initiële duur van het project is twee jaar.

 

Andere projecten

Binnen het EDIDP-programma nemen achttien Belgische bedrijven deel aan tien projecten. Zo neemt onder andere John Cockerill deel aan FAMOUS, een project om toekomstige modulaire lichtgepantserde terreinvoertuigen te ontwerpen. FN Herstal neemt deel aan JEY-CUAS, een projet dat zich toespitst op de bescherming tegen unmanned air systems (UAS). Spacebel en OIP zijn lid van het consortium dat het project Odin’s Eye uitvoert om een geavanceerd waarschuwingssysteem tegen ballistische missiles te ontwikkelen.

 

Belgische KMO’s zoals Lambda-X en M3 System Belgium zijn actief in projecten die beantwoorden aan de specifieke oproep tot projecten die uitsluitend voor KMO’s zijn opengesteld. Andere Belgische KMO’s zijn dan weer lid van consortia die andere projecten uitvoeren.

 

Tot slot maar niet in het minst neemt de Koninklijke Militaire School deel aan drie projecten die voor 2020 geselecteerd werden.

Defensie

Defensie