Belgische deelname aan EUTM RCA loopt ten einde

Na vijf maanden loopt, althans voor de Belgische militairen, de Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA) stilaan op haar einde. EUTM RCA draagt bij tot de hervorming van de Centraal-Afrikaanse defensiesector en assisteert er in het efficiënter, duurzamer en meer democratisch verantwoordelijk maken van het leger (FACA). Onder de vleugels van het Eurocorps nam België de leiding over één rotatie op zich.

 

Op vraag van de Centraal-Afrikaanse Republiek startten 15 Europese en niet-Europese landen in 2016 EUTM RCA op. Intussen is deze trainingsopdracht aan haar derde mandaat bezig. Met de aanstelling van brigadegeneraal Cabo van het Eurocorps als Mission Force Commander werkt EUTM RCA sinds februari 2022 onder Belgisch bevel en versterken zo’n 60 Belgische militairen de inzet van het Eurocorps.

 

Advies, educatie en training

 

Op het ministerie van Defensie in het hart van de hoofdstad Bangui komen kaderleden en counterparts van het FACA bijeen. Onder leiding van een Belgische kolonel worden verschillende strategische raadgevingen besproken. Meteen een eerste pijler waarin EUTM RCA de nationale autoriteiten ondersteunt. “Het strategisch advies betreft geen beslissingen op het terrein, maar richt zich in de eerste plaats op de structuur en de organisatie van het FACA,” vertelt kolonel Dohogne. “Op basis van onze input, archiefteksten en actuele informatie worden oude reglementen aangepast en nieuwe teksten opgesteld over thema’s als rekrutering, de vorming van eenheden en zelfs de organisatie van het ministerie van Defensie.”

 

De twee pijler van EUTM is de vorming van de militairen van het FACA. De lessen gaan door in het kamp Kassaï in Bangui. “Wij stellen cursussen voor aan het hoofdkwartier van de Centraal Afrikaanse strijdkrachten. Zij sturen daarop dagvaardingen naar de verschillende eenheden, waar militairen worden aangeduid die de cursussen mogen volgen,” legt Mission Force Commandor generaal Cabo uit. “Voorlopig worden er alleen non-combattant cursussen gegeven, zoals internationaal humanitair recht, topografie of eerste hulp.”

Als Mission Force Commander verleent generaal Cabo ook rechtstreeks strategisch advies over veiligheidskwesties aan de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

 

Gezien het delicate politieke klimaat staat de derde pijler, de tactische trainingen, sinds december 2021 tijdelijk ‘on hold’.

 

Atypische missie voor België

 

Een trainingsmissie in het hart van Afrika, in opmerkelijke klimatologische, veiligheids- en politieke omstandigheden, maakt van EUTM een bijzondere missie voor België. Bovendien speelt ook de aanwezigheid van de verschillende nationaliteiten een rol, geeft generaal Cabo aan. “De multinationaliteit wordt hier tot het uiterste doorgevoerd. Als Belgische militair kan je in een cel terechtkomen met een Portugese onderofficier en een Roemeense officier. Dan is het belangrijk om elkaar te begrijpen en te kunnen samenwerken.”

 

Belgische inzet loopt bijna af

 

Op 7 juli eindigt de Belgische lead en rotatie van EUTM RCA in Bangui. “Het is een missie met uitdagingen op verschillende vlakken, maar het team levert uitstekend werk,” besluit generaal Cabo. Wie de generaal van het Eurocorps zal opvolgen aan het hoofd van de Europese trainingsmissie is nog niet bekend. Hoe dan ook, de generaal en zijn team van het Eurocorps zullen op tijd terug zijn in Straatsburg om de 30e verjaardag van het multinationaal hoofdkwartier te vieren.

Wilge Decraene

Adrien Muylaert

Mathieu Duhembre