Belgische generaal neemt fakkel over van trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Op donderdag 03 februari nam brigadegeneraal Jacky Cabo het bevel over van de Europese opleidingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). De bevelsovergave in Bangui vond plaats in aanwezigheid van de president van de republiek en tal van andere lokale, internationale en Belgische autoriteiten en delegaties.

 

Vice-admiraal Hervé Bléjean, directeur-generaal van de European Union Military Staff in Brussel, zat de plechtigheid voor en overhandigde het vaandel aan brigadegeneraal Jacky Cabo. Onder de genodigden bevond zich ook luitenant-generaal Peter Devogelaere, huidig bevelhebber van het Eurokorps, en generaal-majoor Vincent Descheemaeker van het stafdepartement voor operaties en trainingen.

 

Brigadegeneraal Cabo was vereerd om het commando over te nemen. “Deze missie blijft in de eerste plaats een militaire missie, maar het welslagen is vooral afhankelijk van een voortdurende open dialoog met zowel de militaire als de civiele autoriteiten. Ik kijk er dan ook naar uit om in de komende maanden samen te werken om de veiligheidssituatie in Centraal-Afrika te verbeteren wat de stabiliteit in de regio ten goede zal komen,” klonk het in zijn toespraak.

 

De uittredende Franse bevelhebber, brigadegeneraal Jacques Langlade de Montgros, blikte tevreden terug op zijn periode tijdens deze missie: “Deze vijf maanden op Centraal-Afrikaanse bodem waren rijk aan voldoening, ervaring en hoop. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet in de overtuiging dat men het algemeen belang altijd zal laten voorgaan op individuele belangen.”  Hij beëindigde zijn toespraak met een duidelijke boodschap: “Zolang de Centraal-Afrikaanse Republiek de steun van EUTM wil, onze inspanningen op een duidelijk gemeenschappelijk doel gericht zijn en er vertrouwen en dialoog is, blijft alles mogelijk voor de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten.”

 

Voor EUTM in de Centraal Afrikaanse Republiek levert Eurokorps een multinationaal detachement van 40 soldaten, waaronder 27 Belgen. In totaal stuurt België er meer dan 60 militairen op zending.  Met deze inzet levert ons land een zeer zichtbare bijdrage aan EUTM. Bovendien bevordert het hiermee de erkenning en de geloofwaardigheid van België in het internationale theater en binnen de EU in het bijzonder. 170 Soldaten van 15 verschillende naties zullen de volgende vijf maanden het beste van zichzelf geven en onder de Europese vlag dienen.

Nathalie Mylle

Eurokorps