Belgische Marinevloot actief bezig

Onze oorlogsschepen worden actief ingezet op nationaal en internationaal niveau. Verscheidene mijnenjagers, het fregat Louise-Marie, de patrouilleschepen Castor en Pollux, en het oceanografisch onderzoeksschip Belgica varen op dit ogenblik rond in nationale en internationale wateren. Wie bevindt zich waar? Laten we het eens bekijken.

 

Het fregat Louise-Marie bevindt zich in de laatste fase van het opwerkingstraject dat haar volledig operationeel moet maken. Hierna zal het klaar zijn voor internationale inzet ten behoeve van de NAVO.

 

De mijnenjager Bellis traint op dit moment met vele andere NAVO-schepen in de Noordzee. Als onderdeel van NMCMG1 (Standing NATO Mine Counter Measure Group 1) neemt het schip deel aan de versterking van de internationale samenwerking met onze bondgenoten.

 

De mijnenjager Crocus bevindt zich in de laatste fase van de “Safety and Readiness Check” (SARC). Deze week wordt de Crocus getest door het Mine Officer Sea Training (MOST) team, zodat het schip en de bemanning optimaal aan hun toekomstige missies kunnen beginnen.

De mijnenjagers Primula en Narcis varen momenteel in internationale wateren met leerlingen van de Navy Academy (NAC). Kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire School (KMS) en de Antwerp Maritime Academy, sociale promoties en kandidaat-navigatoren worden in de praktijk verder opgeleid om de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Zij worden bijgestaan door verschillende instructeurs van de NAC en door de bemanningen van beide mijnenjagers.

 

 

Het patrouilleschip Pollux heeft leerlingen speciale werving aan boord en gaat op zee voor de Belgische kust om ook deze leerlingen heel wat navigatieoefeningen bij te brengen.

 

Het patrouilleschip Castor heeft deze week vaste dienst. In opdracht van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) voert het opdrachten uit voor de Belgische kust en in onze Exclusieve Economische Zone (EEZ). De opdracht bestaat erin schepen te controleren, zorgen dat de scheepvaartreglementen nageleefd worden, vervuiling te voorkomen of te bestrijden, enz.

 

Ook het onderzoeksschip Belgica bevindt zich op dit ogenblik in Belgische wateren om metingen van het Noordzeewater te verrichten.

 

Overal thuis

 

Of het nu gaat om opleiding, bescherming van kustwateren en strategische infrastructuur, samenwerking met NAVO-partners in internationale wateren of onderzoek, de Marine voelt zich overal thuis. Mede dankzij dit alles staat onze vloot in voor een veilige toekomst.

Luc V.

Marine