Mijnenbestrijding: op verzoek van de Verenigde Naties leidt België Rwandese militairen op in een multilateraal kader

Twee Belgische militairen, experts in het opruimen van explosieven, zijn gedurende twee weken in Rwanda ingezet in het kader van de United Nations Mine Action Service (UNMAS). Hun opdracht? Rwandese militairen opleiden in explosievenbewustzijn en risicobeheer. Een vorming die, door het aantal ongevallen met explosieven te verminderen, levens redt.

 

De twee Belgische instructeurs vormen een mobiel opleidingsteam (Mobile Training Team) onder VN-mandaat. Dit mandaat is geldig voor een periode van minimaal twee jaar.

In twee weken tijd hebben de twee Belgische militairen van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) met succes zestien Rwandese kandidaat-instructeurs opgeleid. Voor het eerst werden militairen van de Rwandese strijdkrachten getraind in sensibilisering en het (h)erkennen van de gevaren van explosies.

Kennis delen

 

Aan het einde van de opleiding kregen tien instructeurs en zes assistent-instructeurs hun certificaat. Zij werden niet alleen beoordeeld op hun kennis, maar ook op hun pedagogisch vermogen om hun nieuw verworven kundigheid over te dragen.

 

Dit positieve resultaat maakt dat de Rwandese strijdkrachten hun kennis over mijnbestrijding zullen kunnen blijven delen en ze beter voorbereid zijn op toekomstige operaties.

 

Toekomstige initiatieven

 

Op vraag van de Verenigde Naties is het de bedoeling dat onze trainers ook elders ter wereld worden ingezet om de opleiding explosievenbewustzijn en risicobeheer aan te bieden aan landen die hier nood aan hebben. De VN hebben al aangegeven dat er heel wat landen belangstelling tonen voor de cursus. Waar en wanneer onze Belgische militairen opnieuw zullen worden ingezet, is nog niet bevestigd, maar dat er een vervolg komt op het succes van deze vorming, dat is wel zeker.

Yuki Willems & Cédric Houllez

SEDEE-DOVO