Belgische operationele inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek

In het ochtendgloren van 26 januari 2022 stonden in het kwartier ‘Lize’ in Straatsburg veertig militairen van het Eurokorps bepakt en bezakt klaar om te vertrekken naar de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Hun opdracht: het helpen uitbouwen van een gemoderniseerde, doeltreffende en democratisch verantwoordelijke lokale strijdmacht, Les forces armées centrafricaines of kortweg FACA.

 

Het multinationale detachement, waar 27 Belgische militairen deel van uitmaken, kreeg bij vertrek volgende boodschap mee van generaal Peter Devogelaere, bevelhebber van het Eurokorps: “Je zult in een groter schaakspel optreden. En iedereen van jullie heeft daarin een specifieke rol. Je weet niet hoe de situatie zal evolueren, maar je bent goed getraind. Onze Eurokorpsvoorgangers hebben er een professionele missie van gemaakt. Ik wens jullie veel succes en een behouden terugkeer.”

 

Later zullen nog eens 39 Belgische militairen ingezet worden in hoofdstad Bangui, waar het hoofdkwartier EUTM gelegerd is. Kolonel Peter Hubrecht, de chef Publieke Relaties, zegt: “België levert met deze inzet een zeer zichtbare bijdrage aan EUTM. Bovendien bevordert het hiermee de erkenning en de geloofwaardigheid van België in het internationale theater en binnen de EU in het bijzonder.”

 

België in the lead

 

De Military Planning and Conduct Capability (MPCC) is een permanent operationeel hoofdkwartier van de EU dat Europese missies plant en opvolgt. Tijdens de Europese Trainingsmissie (EUTM) is het MPCC het bevelvoerend orgaan terwijl de troepen daar onder bevel van een brigadegeneraal van een lead nation staan. Tijdens het eerste semester van dit jaar is die beurt aan België. Brigadegeneraal Jacky Cabo zal er op 3 februari de fakkel overnemen van de huidige Franse bevelhebber. 

Nathalie Mylle

Eurokorps