Benin en Belgische militairen hand in hand voor maritieme veiligheid

Sinds 11 april is een Belgisch detachement aanwezig in het West-Afrikaanse land Benin om lessen te geven ter ondersteuning van de Beninse marine, gaande van herstellingen tot tactiek. Het doel is de veiligheid te verbeteren in de haven van Cotonou in de Golf van Guinee die regelmatig geconfronteerd wordt met piraterij. Deze missie van zes weken, die eindigt op 28 mei, maakt deel uit van het bilateraal samenwerkingsproject PASPort (Projet d’Appui au développement du Secteur Portuaire).

De voorbije weken doorkruisten Beninse en Belgische militairen dagelijks de haven van de marinebasis van Cotonou op een zodiac. Al sinds 1999 bestaat er tussen België en Benin een sterk militair partnerschap, wat heeft geleid tot een aantal waardevolle samenwerkingen.

 

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap ENABEL richtte het PASPort-project op om de havensector in Benin te ondersteunen. In dit kader levert Defensie momenteel steun op het terrein, waar het vooral bijdraagt tot de veiligheid van de havens en de versterking van de Beninse marine. Opleiding, training en coaching staat daarbij centraal.

Maritieme veiligheid

 

Het PASPort-project steunt op verschillende pijlers. Op het vlak van inlichtingen bijvoorbeeld hebben Belgische instructeurs van de Inlichtingen-en Veiligheidsschool in 2022 al enkele cursussen gegeven aan de Beninse strijdkrachten.

 

Wat de havenveiligheid betreft, hebben sinds begin april een achttal Belgische militairen, bijna allemaal van het Regiment Speciale Operaties, en zo’n 17 studenten van de Beninse marine zes weken lang nauw samengewerkt tijdens cursussen die in de haven werden gegeven. De nadruk lag op het opleiden van de boardingteams en het beheersen van de technische aspecten van de boten. Dit alles met als doel de operationaliteit en autonomie van de Beninse marine verder te ontwikkelen.

 

“Er werd zowel theorie als praktijk gegeven. Er waren drie verschillende lesgroepen: de mekaniekers voor het onderhoud van de zodiacs, de bootsmannen voor de navigatie en de fuseliers”, legt de detachementscommandant uit.” Een greep uit het aanbod: pannes en reparaties, close range technieken (zelfverdediging), medische trainingen, militaire tactieken en schiettechnieken, …

Nieuwe vaardigheden

 

“De samenwerking met de Belgische militairen is heel vruchtbaar,” vertelt Armand, die infanterist is bij de Beninse marine. “Als fuselier had ik bijvoorbeeld nooit hoeven navigeren en dankzij deze vorming kunnen we daar nu de juiste tools voor leren gebruiken.”

 

“Hierdoor verbeteren we ook de operationele capaciteit van alle verschillende marine-eenheden aanzienlijk. De kennis van zodiacreparaties zal bijvoorbeeld goed van pas komen in de toekomst. De Belgen hebben kosten noch moeite gespaard om ons de voorbije weken zoveel mogelijk bij te leren,” besluit hij tevreden.

 

Dynamische demonstratie

 

De Belgische militaire missie in Benin eindigt op 28 mei. De Beninse militairen toonden wat ze hadden geleerd tijdens een dynamische demonstratie waarbij verschillende aspecten zoals navigatie en close combat technieken werden gecombineerd, die ze in de toekomst in de praktijk zullen kunnen brengen. Tot slot ontvingen ze tijdens een ceremonie allen een brevet.

 

Naast deze samenwerking dragen Belgische militairen in Benin ook bij aan een andere opdracht, namelijk de ondersteuning van de Nationale Garde, de elite-eenheid van het Beninse leger. De bilaterale samenwerking gaat onverminderd door.

Bilitis Nijs

Clint Soete

Gert-Jan D’haene