Bergen-Hohne: van kleine wapens tot zwaar geschut

40 kilometer ten noorden van Hannover, midden in de strategisch belangrijke Noord-Duitse Laagvlakte, ligt het NAVO-oefenterrein Bergen-Hohne. Met een lengte van 27 kilometer in noord-zuidrichting en 18 kilometer in de oost-westrichting, is het een van Europa’s grootste militaire oefenterreinen. De ideale uitvalsbasis voor een grootschalige oefening van de Gemotoriseerde Brigade.

 

1308 militairen, 280 voertuigen en 140 ton munitie vormen het recept voor de oefening in het grote Duitse oefenterrein. Met ongeveer een kwart van haar personeel traint de Gemotoriseerd Brigade van 5 tot en met 16 september tactieken, technieken en procedures. Van de absolute basis tot de meer gevorderde zaken, met de kleinste wapens tot de grootste kanonnen.

 

De essentie

 

“Deze schietoefening is voor ons essentieel”, gaat brigadecommandant kolonel Lieven Geeraert van start. “Hier vormen en trainen we onze manschappen op grote systemen, wat in België gewoon quasi onmogelijk is omdat de schietstanden te klein zijn.” Een rondrit door het oefenterrein en het zien van een schietstand zetten zijn woorden kracht bij. “Hier trainen is uniek en bovendien is het altijd fijn om in het buitenland op oefening te gaan”, vertelt eerste sergeant Nicolas Toussaint die we aantreffen op de schietstand met de mortieren.

 

In België een locatie vinden waar men zoveel manschappen logement kan bieden en waar men tegelijkertijd al deze mensen met kleine en grote wapensystemen kan trainen, dat is helaas ondenkbaar. “We komen hier al meer dan 30 jaar, en met reden. Bovendien is de verstandhouding met de Duitse collega’s ook zeer goed”, zegt kolonel Geeraert overtuigd.

 

De organisatie van een dergelijke oefening is een huzarenstukje, maar daar schrikken ze bij de Brigade niet van terug. “Het zal toch ongeveer zes maanden geleden zijn dat we aan de organisatie van deze oefening begonnen zijn”, licht Geeraert toe.

 

Onvoorziene omstandigheden

 

Maar zoals op elke oefening, is er ook hier een onvoorziene factor die op de eerste dag al meteen roet in het eten gooit. Door het extreem droge weer van de afgelopen maanden, werd op maandagochtend meteen een staakt-het-vuren afgekondigd. Tracers (kogels die het afgelegd traject zichtbaar maken) werden uit voorzorg al uit de munitie gehaald maar toch kon er die dag niet meer gevuurd worden. “Dan moet er op andere manieren getraind worden”, zegt commandant Xavier Bernard van de Ardense Jagers. “Het is niet dat we gaan zitten wachten en nietsdoen, er zijn genoeg alternatieve trainingen.”

 

Er is alvast een unaniem verlangen op de eerste dag, ook bij brigadecommandant Geeraert: “Dat het maar snel gaat regenen. Misschien moeten we een regendans doen”, grapt hij nog. Die regendans was alvast niet nodig, op dinsdagochtend vielen de eerste buien en kon de gehele brigade het trainen écht aanvatten.

 

De corebusiness van de Landcomponent

 

Gelijktijdig met de grootschalige oefening van de Gemotoriseerde Brigade vindt in België tevens de oefening Storm Tide van het Special Operations Regiment (SOR) plaats. Hoewel de Gemotoriseerde Brigade en het Special Operations Regiment twee aparte onderdelen vormen van de Landcomponent, hebben ze enkele grote overeenkomsten: het vele trainen, de uitdagende kampen en groeien naar een grote inzetbaarheid van de militair. Dat is de corebusiness van Defensie en maakt oefeningen van deze omvang dus onmisbaar.

Nathalie Mylle

Vincent Bordignon

Clint Soete