Bij Defensie en haar Marine geen compromissen over veiligheid

Het fregat Leopold I is volop aan het trainen voor het behalen van zijn certificatie om op missie te kunnen vertrekken. Momenteel is de bemanning intensief aan het trainen om de noodzakelijke standaarden te behalen. Pas dan zal het commando van de Marine beslissen om de Leopold I groen licht te geven om de permanente vloot van de NATO SNMG1 (Standing Nato Maritime Group 1) te vervoegen.

 

Militaire schepen zijn hoogst gesofisticeerde platformen, waarop de bemanning in de meest uiteenlopende situaties moet kunnen opereren. Elk bemanningslid moet, naast zijn hoofdtaak, ook verschillende andere taken kunnen vervullen, zoals die van brandbestrijder, verpleger of schutter. Dat betekent dus het inoefenen van diverse vaardigheden om zelfverzekerd te kunnen handelen, zowel tegenover de collega’s als tegenover het hele platform. “Vooraleer we een schip op missie laten vertrekken, wil het commando van de Marine zeker zijn dat die in alle veiligheid kan verlopen. Wij geven niet toe op het vlak van veiligheid”, verklaart divisieadmiraal Jan De Beurme, bevelhebber van de Marinecomponent.

 

Het marinevak is een uitdagend vak, waarvoor de opleiding deels aan boord moet gebeuren. Als de bemanning de opgelegde standaarden niet behaalt, gebeurt het dat zij een deel van hun opleiding opnieuw moeten inoefenen om hun hogere kwalificatie te behalen en dit vergt tijd.

 

De Marine maakt er een erezaak van om vandaag en morgen zo goed mogelijk te rekruteren en te vormen om in de toekomst de taken te kunnen vervullen die haar opgelegd worden door de overheid.

 

In 2022 zijn er 216 vacante plaatsen, in alle domeinen en categorieën. En die nieuwe mensen zullen opgeleid en getraind worden tot ze de door de Marine vooropgestelde standaarden behalen.

 

Ter herinnering: het fregat Leopold I is van 9 tot 13 september met dit deel van het certificeringsproces begonnen. Daarna zou het schip zich bij de vloot van SNMG 1 voegen. Vanwege de nog benodigde werkzaamheden is deze inzet uitgesteld. Het is essentieel om het gebrek aan ervaring (jonge bemanning) te compenseren met training. Dit gaat door totdat het schip het vereiste veiligheidsniveau heeft bereikt. Als alles goed gaat, zal het fregat zich volgende week bij de SNMG 1 vloot voegen.