Bijdragen aan de veiligheid van de NAVO met de PED CELL

De luchtcomponent bestaat niet alleen uit piloten en technici; er gebeurt ook veel achter de schermen. Vanuit de basis Florennes dragen de beeldanalisten van de PED CELL ook bij tot de bewaking van de oostgrens van de NAVO in het kader van de operatie Enhanced Vigilance Activities (eVA) van de Alliantie.

 

PED staat voor ‘Processing, Exploitation and Dissemination’. Letterlijk vertaald betekent dit: Verwerking, Exploitatie en Verspreiding. Het in Florennes gevestigde expertisecentrum op het gebied van beeldvorming vanuit de lucht, is een essentiële troef voor tactische militaire operaties. De analyse van statische en realtimebeelden genomen door vliegtuigen, drones of satellieten, draagt bij aan de besluitvorming en de uitvoering van militaire acties.

 

Het Allied Air Command (HQ AIRCOM) in Ramstein, Duitsland, is verantwoordelijk voor de planning en de coördinatie van de verzamelde beelden tussen de deelnemende landen. Bijgevolg geeft zij de PED-cel dus de opdracht om bepaalde beelden te analyseren. Deze analyses leveren waardevolle informatie op en dragen rechtstreeks bij aan de verdedigingsmissie van NAVO-grondgebied en haar grenzen. Het is een schoolvoorbeeld van multinationale samenwerking binnen de Alliantie en bewijst eens te meer dat België een belangrijke NAVO-bondgenoot is.

 

Op zoek naar de kleinste details.

 

Sinds 20 juni 2022 neemt een team van drie analisten actief deel aan de NAVO-missie Enhanced Vigilance Activities (eVA). (Beldefnews | Doorstart opdracht luchtpolitie Estland (mil.be)).

 

Vanuit Florennes observeren, analyseren en rapporteren de beeldanalisten regelmatig over de ontwikkeling van de militaire activiteiten op de oostflank van de NAVO en in relatie tot de situatie in Oekraïne. Per dag kunnen ongeveer tien beelden worden geanalyseerd en de analisten werken soms tot twaalf uur aan een stuk door. Aan de hand van beelden die door verschillende bronnen zijn genomen, zoeken zij naar de kleinste verandering: een toename van het aantal vliegtuigen op een luchthaven of een gebouw dat aan het uitbreiden is. Alles kan interessant zijn. “Bij eerdere missies konden we het commando bijvoorbeeld informeren over nieuwe tactieken die door de vijandelijke troepen werden gebruikt”, vertelt een van de analisten.

 

Een atypische baan

 

Achttien Belgische soldaten werken op een beveiligde verdieping in Florennes. “Het beroep van analist is niet alledaags en vereist veel motivatie en vaardigheden, maar het biedt enorme mogelijkheden. Wij zijn regelmatig operationeel en dit vanuit Florennes. Bovendien worden we ook ingezet in het buitenland, in het kader van militaire operaties (in Mali in het kader van MINUSMA of in Ramstein, Duitsland, ter ondersteuning van de operatie “Inherent Resolve”) en om opleidingen te volgen of deel te nemen aan oefeningen”, vertelt de commandant van het vliegwezen die verantwoordelijk is voor de PED CELL.

“Het is een zeer gevarieerde baan en je doet veel kennis op. Als analist ben je niet alleen op de hoogte van de geopolitieke situatie, maar ook van de lokale gewoonten en culturen van het conflictgebied,” zegt een beeldanalist trots.

 

Een vermogen in ontwikkeling

 

“Op korte termijn zal de PED-capaciteit zich blijven ontwikkelen,” aldus de commandant. De analyse van live videobeelden staat op de agenda, want tegen 2023-2024 moet de PED CELL klaar zijn om het nieuwe MALE-squadron (Medium Altitude Long Endurance) te ondersteunen. Hun opdracht zal bestaan uit de ontvangst, verwerking en exploitatie in real time van de beelden van de MQ-9b Skyguardian. “Wie weet, misschien worden we in de toekomst wel een gezamenlijke capaciteit,” voegt hij eraan toe. De PED-cel zou dan niet alleen bijdragen aan de missies van de luchtcomponent, maar ook aan die van de andere componenten.

Kerlijn Puttemans

Vincent Bordignon