Doorstart opdracht luchtpolitie Estland

Op 31 maart eindigde onze opdracht in het kader van de Enhanced Air Policing Mission (EAPM) in Estland. Een dag later, op 1 april, werden de vier F-16’s en het ondersteunend personeel op vraag van de NAVO ingezet voor de ontradingsopdracht in het kader van de enhanced Vigilance Activity (eVA)-opdracht vanuit diezelfde luchtmachtbasis van Amari.

 

De elfde deelname aan de bewakingsmissie van het Baltische luchtruim startte begin december van vorig jaar. Het detachement stond de klok rond paraat als Quick Reaction Alert (QRA) of luchtpolitie en voerde patrouillevluchten uit.

 

Ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne wijzigde de opdracht voor het detachement behoorlijk. De werkdruk nam toe en het kreeg een lichte versterking van personeel, aangezien de F-16’s sinds 24 februari ook boven Polen patrouilleerden om de integriteit en veiligheid van de NAVO-grenzen te bewaken.

 

Het is ook op vraag van de NAVO dat het detachement aansluitend wordt ingezet in een nieuwe opdracht: enhanced Vigilance Activities (eVA). Het hoofddoel van deze opdracht is ontrading en daarbij solidariteit te tonen tussen de bondgenoten. Deze opdracht start op 1 april en zal vier maanden duren. Het detachement zal zowel ongewapende trainingsmissies als gewapende eVA-missies uitvoeren. Ook zullen ze klaar staan voor onderscheppingen in de lucht indien nodig.

 

Door de deelname aan deze opdracht toont ons land dat het solidair is en een betrouwbare partner blijft binnen de NAVO. Eveneens tracht België op deze manier om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen door, samen met haar partners, de stabiliteit buiten haar grenzen te verzekeren.

Patrick Brion