CDSCA investeert in zijn vastgoedactiva: een engagement naar de militaire gemeenschap en de klimaatdoelstellingen 2040 van Defensie

Vanaf 2025 begint de CDSCA (de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) aan een grote herwaardering van zijn onroerend goed door de aankoop, verkoop en renovatie van zijn huisvesting. Het doel is om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het personeel, maar ook om de klimaatdoelstellingen van 2040 te behalen.

 

CDSCA beschikt momenteel over 3.227 woningen in 61 complexen in België. Een groot deel van die eigendommen dateert uit 1967. Gevolg: “Het vastgoed is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen en verwachtingen van huurders”, vertelt administrateur-generaal Aline Deworme. “Bovendien heeft de locatie van de woningen geen gelijke tred gehouden met de opeenvolgende reorganisaties van de kwartieren van Defensie. Daarom hebben we niet alleen een renovatieplan nodig, maar ook een herschikkingsplan.”

 

Nabijheid van militaire kwartieren

 

In 2023 werden via een enquête meer dan 4500 antwoorden van Defensiepersoneel, waaronder nieuwe rekruten, verzameld. Hieruit kwamen meerdere prioritaire behoeften aan het licht. Zo is er nood aan meer logement dichter bij de huidige militaire kwartieren. CDSCA is daarom van plan om bepaalde eigendommen te verkopen om nieuwe woningen te verwerven in de buurt van belangrijke sleutelkwartieren.

 

“Dit is belangrijk voor de rekrutering en de aantrekkelijkheid van Defensie”, benadrukt Aline Deworme. “Dankzij CDSCA kan een jong gezin tegen een aantrekkelijk tarief een huis huren dicht bij de werkplek. Dat laat de familie toe om te sparen om later een eigen huis te kopen of te bouwen.”

 

Klimaatdoelstellingen voor 2040

 

Defensie heeft de ambitie om in 2040 een CO2-neutrale infrastructuur te hebben, door middel van grondige energierenovaties van kwartieren of de bouw van nieuwe kwariteren in overeenstemming met de geldende duurzaamheidsnormen en -regels.

 

“We stellen vast dat een groot deel van onze woningen nog steeds een EPC-score F heeft,” gaat de administrateur-generaal verder, “hoewel zo’n veertig woningen in Zaventem een energiescore A hebben. We hebben daarom een ambitieus renovatieplan nodig om de klimaatdoelstellingen van Defensie voor 2040 te halen – zoals het vervangen van boilers en het gebruik van gerecycleerde of recycleerbare materialen voor isolatie.”

 

Dit staat een dringende renovatie of vervanging van een kapotte verwarming uiteraard niet in de weg. “Dit plan is een aanvulling op onze lopende inspanningen en dringende verzoeken”, benadrukt Aline Deworme. “De gebruikelijke kleine renovaties zullen dan ook op dezelfde manier uitgevoerd blijven worden.”

 

Wat betreft de aankoop van nieuw logement komen enkel gebouwen met een EPC-score A in aanmerking. “Nieuwe woningen moeten energiezuinig zijn en gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen.”

 

Start vanaf 2025

 

Het herschikkings-en renovatieplan start in 2025, maar men is nu al bezig met de haalbaarheidsstudies. Aan elk van de 61 complexen werd een score gegeven. Deze houdt rekening met de afstand tot een sleutelkwartier, de staat van verval, de vraag naar huisvesting en de EPC-score.

 

“We plannen een geleidelijke uitrol over meerdere jaren om een soepele overgang te garanderen. De specifieke tijdschema’s hangen af van elk wooncomplex en de aard van de vereiste renovaties. Zodra we de details hebben afgerond, zullen we bekendmaken om welke woningen het gaat.”

 

Publiek-private partners

 

Voor de uitvoering van het plan doet CDSCA een beroep op zowel private als publieke partners. “We staan open voor een samenwerking met partners die onze doelstellingen delen,” vertelt de administrateur-generaal. “Voor de financiering van het programma, hebben we contact met de Europese Investeringsbank. Vooral voor Charleroi kijken we ook publiek-private partnerschappen voor de aankoop van nieuwe woningen. Daarnaast bezit Defensie een aantal grote terreinen in belangrijke steden. Ook deze kunnen misschien interessant zijn voor partners.”

 

Meer info over de herschikkings- en renovatieplannen zal gepubliceerd worden op de website van CDSCA van zodra deze beschikbaar is: https://www.cdsca-ocasc-website.be/diensten/huisvesting/master-plan/

Wilge Decraene

Gert-Jan D'haene