Civil – Military Cooperation in Major Combat

Een maand lang trainden zo’n 5.000 militairen uit 13 landen in Duitsland in een zogenaamd Major Combat, oftewel een Artikel 5, scenario. Een detachement van de Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG), gebaseerd in  Heverlee en Nieuwpoort, nam deel aan de oefening Allied Spirit, die startte op 26 februari en vandaag eindigde, op de oefenterreinen Hohenfels en Grafenwohr.

 

Het doel van de oefening Allied Spirit was om een multinationale brigade voor te bereiden op het uitvoeren van collectieve NAVO- verdedigingsmissies. De grootste troepenmacht voor deze editie werd geleverd door de Panzergrenadierbrigade 41 (de 41e Pantsergrenadier Brigade) van de Bundeswehr (Duitse Defensie), aangevuld met multinationale partners.

 

Collectieve verdediging

 

In het Allied Spirit-scenario wordt een NAVO-bondgenoot aangevallen door een vijandig land met een modern leger. De multinationale brigade komt in actie, eerst om de vijand af te remmen en te stoppen, dan om het initiatief teug te winnen en de vijand terug te dringen tot over de grenzen.

 

Civil-Military Cooperation

 

In een grootschalige conventionele oorlog is een goede civiel-militaire coöperatie (CIMIC) cruciaal voor het uitvoeren van militaire operaties met maximale efficiëntie en minimale impact voor burgers. Recente conflicten hebben laten zien dat het militair commando niet alleen de aanwezigheid van de lokale bevolking moet beheersen, maar ook moet coördineren met een grote verscheidenheid aan lokale partners – wetshandhaving, civiele bescherming, het Rode Kruis, de brandweer enz. – om de best mogelijke resultaten te behalen.

 

Allied Spirit vormde een grote uitdaging: het coördineren van de vluchtelingenstroom over de frontlinies tijdens intensieve gevechten, zonder de militaire acties te hinderen.

 

Menselijk domein

 

Om dit te bereiken kon de brigade vertrouwen op het CIMIC Support Element (CSE). De CIMIC-planners en analisten beginnen met een zorgvuldige analyse van het menselijk domein (human terrain) om een netwerk van partners te identificeren.

 

Via deze partners of via meer directe interactie, communiceren de tactische CIMIC-teams vervolgens met de burgerbevolking om het militaire commando te ondersteunen. Dit kan gaan om het coördineren van vluchtelingenstromen, het geven van richtlijnen aan burgers die ter plaatse willen blijven, het uitvoeren van een snelle analyse van kritieke infrastructuren, enz.

 

Essentiële interactie

 

Allied Spirit liet zien dat het CIMIC Support Element een zeer belangrijke rol speelt als katalysator voor de brigade. De interacties tussen CIMIC-specialisten, de bevolking en burgerorganisaties hadden een grote invloed op de operationele resultaten.

 

Readiness & samenwerking

 

Het was de eerste keer dat de Ci-MEG een volledig CIMIC Support Element inzette ter ondersteuning van een brigade in een artikel 5- scenario. Concreet betekent dit een volledige commandostructuur met analisten en planners die de tactische teams aansturen. Dit is een belangrijke stap voor het trainen van de hele keten in de praktische uitwerking van dergelijk scenario. Ten slotte bood Allied Spirit de gelegenheid om samen te werken met zustereenheden uit de VS, Spanje en Kroatië, en om de tactieken en procedures van elk te leren.

Ci-MEG

Ci-MEG