COMIX: diplomatieke operaties Defensie

In april waren de Beninese afgevaardigden van de ‘COMIX 24’ in België voor een 5-daags bezoek… De gelegenheid om het werk van Defensiediplomaten en hun visie op de toekomst onder de aandacht te brengen.

 

Jaarlijks wordt een gemengde militaire commissie (COMIX) gehouden tussen landen die een gestructureerd bilateraal partnerschap onderhouden om de strategische dialoog tussen Defensie en haar bevoorrechte partners in de praktijk te brengen. In april ontmoette de afdeling Defensiestrategie, ACOS Strat, afgezanten van de stafdienst van Benin.

 

Vaak gezien als handelend in het ongewisse, mijlenver boven de infanterist, verpleegkundige, technicus of matroos, denkt de Divisie Defensiebeleid na, overlegt intern en onderhandelt vervolgens over de samenwerkingsplannen die Defensie en haar personeel over de hele wereld zullen inzetten.

 

Rond de tafel

 

Rond de tafel: 4 Beninse officieren, 8 Belgische functionarissen. Het hoofd van de Divisie Defensiebeleid, brigadegeneraal Xavier Deneys, opent de COMIX: “Benin is een voorbeeld van bilaterale samenwerking bij uitstek. Sinds de laatste COMIX, toen mijn team werd ontvangen in Cotonou, is de samenwerking nog intensiever geworden. Ik wil deze 22e editie graag persoonlijk openen, omdat het ongetwijfeld de eerste stap is op weg naar de viering van 25 jaar militair partnerschap tussen onze twee naties.”

 

Tijdens de COMIX-besprekingen werd de balans opgemaakt van de bilaterale Defensieactiviteiten in Benin in 2023 en begin 2024, om werd vervolgens de activiteitenmatrix voor 2025 en daarna geschetst.

 

De band Benin-België

 

Benin en België zijn enigszins vergelijkbaar: een klein land vergeleken met zijn buren, weinig natuurlijke hulpbronnen en een noord-zuid mix van bevolkingsgroepen en talen. Een smalle kustlijn met een grote haven, het hart van een bloeiende economie. Overeenkomsten die ertoe hebben geleid dat de twee naties elkaar al een kwart eeuw begrijpen en helpen.

Benin is een gastvrij land, strategisch gelegen en politiek stabiel.

De afgelopen jaren werd het echter geconfronteerd met een ongekende uitdaging aan zijn noordflank. Gewapende groepen bedreigen de soevereiniteit van het land, terroriseren de bevolking en belemmeren de handel.

 

Als reactie daarop besloot de regering een elite troepenmacht op te richten: de Nationale Garde. Benin wendde zich tot België om deze op het gewenste niveau te brengen. Zo ondersteunen sinds 2023 de gevechtseenheden van Defensie (de bataljons van de 12/13 Linie uit Spa, het 2 Commando uit Flawinne en het 3 Parachutisten uit Tielen) om beurt hun wapenbroeders van de Nationale Garde.

 

Militair partnerschapsprogramma

 

“En dit is slechts eenn onderdeel van ons militaire partnerschapsprogramma met Benin. Maar het is vreemd: niemand heeft het ooit over wat we met Benin doen. Het is echter het land buiten Europa waarmee Defensie het meest actief is”, zegt Martin Gourgue, hoofd bilaterale betrekkingen met Benin bij ACOS Strat.

 

Na 10 uur intensieve discussies beloofden de Defensies van beide landen hun gezamenlijke inspanningen voort te zetten. Het sleutelwoord van de partijen is flexibiliteit en transparantie.

 

De Belgische Defensie engageert zich om Benin in 2025 te ondersteunen bij de capaciteitsopbouw (Capacity Building) van de Nationale Garde, de Marine en Strategische Communicatie, en Beninse kaderleden op te leiden aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO).

De Beniners boden Defensie ruimte aan om een logistiek knooppunt te bouwen in het haven- en luchthavengebied van Cotonou. Deze opslagruimtes zullen Defensie in staat stellen haar oefeningen, trainingen en missies, zoals non-combattant evacuatie operaties (NEO), te ondersteunen.

 

Kolonel-majoor Loko, die de Beninse delegatie leidt, besluit: “Ik was nog kapitein toen ik met de Belgen samenwerkte aan grote technische projecten in Benin, vanaf het prille begin van onze militaire samenwerking. En het is duidelijk dat de inspanningen van onze strijdkrachten vruchten afwerpen. We zullen op 21 juli samen zijn in Brussel en op 1 augustus in Cotonou om dit partnerschap in onze respectieve hoofdsteden te vieren.”

ACOS Strat

Luccia Gaggero, Clint Soete