Europese defensie en industrie hand in hand

Op 30 april namen zo’n 280 experten uit de Europese defensie-industrie deel aan een conferentie in Charleroi om de ontwikkeling van een moderne en krachtige industriële basis te bespreken. Het evenement werd georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap van de EU-Raad en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) en belichtte de expertise en sterke punten van de Belgische industrie.

 

“Militaire samenwerking en de defensie-industrie zijn actueler dan ooit”, aldus Luitenant-generaal Goetynck, directeur-generaal Material Resources. De Russische inval in Oekraïne en andere spanningen in Europa maken duidelijk dat defensie en industrie hand in hand moeten werken. De Europese Unie moet haar capaciteiten ten volle bundelen, ondersteund door een veerkrachtige, efficiënte en volddoende ontwikkelde industriële basis.

 

In dit kader werd in 2023 de nieuwe European Defence Industry Strategy (EDIS) gelanceerd, met als doel een moderne, robuuste en veerkrachtige Europese Development and Technological Industrial Base (EDTIB) op te zetten. De conferentie bood de gelegenheid om onder de vorm van panelgesprekken te discussiëren over de concrete uitwerking van deze strategie, inclusief eventuele struikelblokken.

 

Samen investeren

 

Gezamenlijke investeringen en samenwerkingen tussen lidstaten in technologieën en capaciteiten is dus een must, klonk het op de conferentie. Een allesomvattende aanpak van innovatie is nodig.

 

Om dit mogelijk te maken moeten bestaande instrumenten zoveel mogelijk worden gestroomlijnd. De lidstaten moeten hun inspanningen voor gezamenlijke aankopen verdubbelen. Zoals België nu al doet, bijvoorbeeld met de aankoop (in partnerschap met Nederland) van mijnenbestrijdingsvaartuigen (MCM), of met Luxemburg,  voor de aankoop van A400M transportvliegtuigen, of nog met het strategische Frans-Belgische CaMo partnerschap,… Dit zijn allemaal instrumenten die de interoperabiliteit versterken.

 

Innovatieve expositie

 

“Een sterke defensie-industrie is het enige geloofwaardige antwoord op de toenemende dreigingen”, benadrukte een van de panelleden. Dit vereist publieke en private investeringen die gericht zijn op innovatie, en dat is precies de sterkte van veel Belgische bedrijven.

 

De Belgische defensie-industrie, van traditionele bedrijven tot kleinere, innovatieve bedrijven, maakte van het evenement gebruik om haar sterke punten te laten zien. Het was een kans om haar technologieën en innovatieve producten te promoten en tegelijkertijd het duaal civiel-militaire gebruik te stimuleren.

 

Vijf operationele domeinen (lucht, land, maritiem, cyber en ruimte) waren vertegenwoordigd. Er is ook ruimte voor crossovers met domeinen die vallen onder de Belgian Defence Industry and Research Strategy (DIRS). Deelname aan lopende EU-projecten en potentiële toekomstige projecten werden uitgelicht.

 

De discussies en werkpunten van deze conferentie zullen worden opgenomen in de conclusies en aanbevelingen van de informele vergadering van de ministers van Defensie op 24 mei.

Bilitis Nijs

Adrien Muylaert

EMG & Nathalie Mylle