De drie pijlers van de samenwerking met de Democratische Republiek Congo

Op 30 juni viert de Democratische Republiek Congo (DRC) exact 64 jaar onafhankelijkheid. De samenwerking tussen onze twee landen speelt een cruciale rol in het verhogen van de operationaliteit van het Congolese leger (FARDC) en draagt bij tot de stabiliteit en het welzijn van de Congolese bevolking. Door gezamenlijke militaire training, medische samenwerking en academische uitwisselingen worden de competenties van de strijdkrachten en de burgerdiensten van de DRC versterkt.

 

De militaire samenwerking concentreert zich voornamelijk op het trainen van de 31ste Brigade de Réaction Rapide. “We proberen hun verwachtingen aan te voelen en erop in te spelen, met name door het periodiek hertrainen van deze brigade”, verduidelijkt Kolonel Etienne Schmitz, defensieattaché in de Congolese hoofdstad Kinshasa.

 

Verhoging operationele capaciteit

 

De trainingen worden gegeven door Congolese instructeurs, maar worden bijgestaan door onze Belgische collega’s in Kindu, een gebied buiten de huidige conflictzones. Op deze manier leren de troepen in een veilige en gecontroleerde omgeving werken, wat hun operationaliteit verhoogt zonder directe blootstelling aan gevechtssituaties.

 

Kolonel Schmitz benadrukt het belang van de uitwisseling van kennis en ervaring: “Tijdens hun verblijf in Kindu worden lessons identified, lessons learned, en best practices gedeeld om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren en de operationele capaciteit op termijn te verhogen.”

 

Impact op de burgerbevolking

 

“Een verbeterde operationele capaciteit van de FARDC leidt direct tot betere relaties met de lokale bevolking, doordat de veiligheid en stabiliteit in hun verantwoordelijkheidszones worden vergroot”, aldus Kolonel Schmitz.

 

Een goed getraind en operationeel leger is van vitaal belang voor het creëren van een veilige omgeving voor burgers. Dit bevordert niet alleen de veiligheid, maar ook het vertrouwen in de strijdkrachten.

 

Belgische chirurgen in Kinshasa

 

De medische opdrachten in het Centre Hospitalier Roi Baudouin is een belangrijk onderdeel van de samenwerking, zoals Kolonel Schmitz benadrukt: “De Belgische chirurgenteams leren werken in een sobere omgeving zonder veel luxe, wat helpt bij het operationeel maken van bepaalde van onze medische capaciteiten. Denk maar aan de Role 2, een veldhospitaal waar kleine chirurgische ingrepen kunnen plaatsvinden.” Dit heeft een directe positieve impact op de gezondheidszorg die de lokale bevolking ontvangt.

 

Academische uitwisselingen

 

De academische samenwerking tussen België en Congo is een cruciaal aspect van hun relatie, met initiatieven zoals uitwisselingsprogramma’s, gezamenlijke onderzoeksprojecten en opleidingstrajecten. Een belangrijk voorbeeld is de Militaire Academie van Kananga, waar Belgische en Congolese academici de kennis en vaardigheden van toekomstige militaire leiders verbeteren.

 

“Deze uitwisselingen zijn fundamenteel voor duurzame ontwikkeling, om onze culturele verschillen te begrijpen, wat cruciaal is voor effectieve langdurige samenwerking”, licht de kolonel toe. Deze academische inspanningen bevorderen de professionele ontwikkeling en leggen de basis voor toekomstige bilaterale samenwerkingen.

 

Defence, Diplomacy & Development

 

De samenwerking tussen België en de DRC is veelomvattend en heeft gevolgen op zowel het operationele vermogen van het Congolese leger als op het algemene welzijn van de bevolking. “Om een harmonieuze samenwerking te behouden, is interdepartementaal werk essentieel. Alle militaire initiatieven moeten binnen een driedimensionale benadering van Defense, Diplomacy en Development passen”, adviseert Kolonel Schmitz.

 

Door te investeren in zowel directe operationele capaciteiten als brede maatschappelijke ontwikkeling, draagt deze samenwerking bij aan een veiligere en stabielere DRC.

Rein Van den Bergh

PAO Kindu, PAO medisch detachement / détachement médical Kinshasa