Geslaagd Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU

 

Na zes intensieve maanden loopt het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU op 30 juni ten einde. Met zo’n vijftig conferenties, seminaries en evenementen heeft Defensie duidelijk haar stempel gedrukt op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Een korte terugblik op onze inspanningen.

 

Op vlak van ‘Veiligheid en Defensie’ focuste Defensie zich op drie pijlers. Allereerst de verderzetting van de lopende dossiers, met name de steun aan Oekraïne en de lancering van Operatie ASPIDES, de maritieme operatie in de Rode Zee.

 

Daarnaast stond het versterken en bewapenen van de EU tegen dreigingen op het gebied van cyberveiligheid, militaire mobiliteit, beveiliging van kritieke infrastructuur en maritieme veiligheid centraal. België werkte ook voort aan de ontwikkeling van een nieuwe, snel inzetbare EU-capaciteit om onder meer EU-burgers te evacueren in geval van crisissituaties (EU Rapid Deployment Capacity).

 

Het derde speerpunt ten slotte richtte zich op het versterken van de Europese defensie-industrie.

 

Talrijke en gevarieerde activiteiten

 

De Task Force 24 (TF24) werkte dit programma uit door de organisatie of ondersteuning van een vijftigtal gevarieerde activiteiten: politieke en diplomatieke vergaderingen, seminaries en conferenties, tot een bezoek aan de massa-evacuatieoefening ‘Storm Tide’.

 

Defensie organiseerde ook talrijke bezoeken aan eenheden doorheen heel België, en aan belangrijke industrieën en infrastructuren zoals de havens van Antwerpen en Zeebrugge.  Terwijl TF24 alles coördineerde, kon het rekenen op de steun van eenheden en diensten van Defensie.

 

Extra impulsen

 

Het roterend voorzitterschap stelt het gastland in staat de geplande werkzaamheden van de EU te faciliteren en te ondersteunen. Zonder de EU-agenda volledig te dicteren, kan het op specifieke domeinen en prioriteiten een extra impuls geven.

 

Dit is het geval voor militaire mobiliteit, met een verbintenis (Military Mobility Pledge) gericht op het verminderen van intra-Europese obstakels ten behoeve van een efficiënt transport van troepen en voertuigen. Dit geldt ook voor de uitwisseling van kennis over maritieme veiligheid binnen de EU. Evenals de ontwikkeling van de nieuwe Europese Industriële Defensie strategie, onder meer dankzij een speciaal evenement.

 

Positief bilan

 

De Belgische Defensie kan positief terugkijken op het voorzitterschap: het heeft haar imago van waardevolle, betrouwbare en efficiënte partner waargemaakt dankzij de goede samenwerking tussen departementen maar ook op internationaal niveau.

 

Het Belgisch voorzitterschap was een intensieve periode en een unieke kans om de sterke punten van Defensie in de verf te zetten en op bepaalde domeinen de nodige vooruitgang te boeken. Dankzij de professionele steun van talrijke diensten binnen Defensie is deze periode succesvol afgerond. Een mooi staaltje teamwerk met een gezamenlijk succes als resultaat. Bedankt iedereen!

 

#makeithappen

TF24 & Bilitis Nijs

Lucia Gaggero & DG StratCom

Ramzy Bentrad & DG StratCom