De klauwen van Belgian Beast

Het Special Operations Regiment (SOR) keert na een afwezigheid van meer dan 1 jaar terug naar het Amerikaanse Yuma voor de oefening Tactical Air Insertion (TAI), bij onze Amerikaanse collega’s beter gekend als Belgian Beast (BB). In en rond deze grensstad met Mexico, in het uiterste zuidwesten van de staat Arizona, vinden we de ideale omstandigheden voor de trainingsdoeleinden van het SOR. Clear blue skies, een gecombineerd oefenterrein groter dan de provincies Limburg en Namen samen en meteo waar we in België alleen maar van kunnen dromen.

 

Het SOR reist echter geen duizenden kilometers naar het westen om enkel te genieten van het ruwe, maar idyllische landschap dat recht uit een western van Sergio Leone lijkt weggeplukt. “Het woestijnlandschap is maar een van de vele uitdagingen die de omgeving hier biedt aan onze militairen,” vertelt Luitenant-kolonel L’Evêque, stafchef van het regiment.

 

Belgian Beast kent haar oorsprong in 2014 met de Special Forces Group die hier de ideale omstandigheden vonden om hun (militaire) vrije val capaciteiten te trainen. “In 2018 voegden we de static line capaciteiten -automatische parachuteopening –  van onze paracommando’s toe aan deze oefening.  Met de overgang van de C130 naar de A400M Atlas, maken we tevens gebruik om deze toestellen in te zetten voor onze trainingsdoeleinden en de piloten tactisch te kwalificeren.” Het is trouwens de eerste maal dat twee van onze nagelnieuwe transportvliegtuigen ingezet worden tijdens een oefening van deze omvang.

 

De keuze voor Yuma als trainingsgebied is geen toeval. De geografische en meteorologische omstandigheden bieden hier mogelijkheden legio. “In België bezitten we een heel dicht en beperkt luchtruim. Het SOR verlangt naar open ruimtes, zowel op de grond als in de derde dimensie, de lucht. Aan beide wensen voldoet de enorm uitgestrekte woestijnomgeving van Arizona. Uiteraard zijn we niet alleen op deze oefenterreinen, dus we moeten maximaal gebruik maken van onze mogelijkheden.”

 

Deze unieke woestijnomgeving brengt echter ook meerdere uitdagingen met zich mee. “Eenmaal de grondtroepen via een luchtinsertie zijn geland, begint de moeilijkheid van het oriënteren in een weidse, stoffige en soms bergachtige omgeving,” gaat L’Evêque verder. “Het al dan niet moeten overnachten in een tactisch scenario is nog een bijkomend element. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht kan hier vrij groot zijn. Het vraagt aanpassingen en flexibiliteit van onze militairen.”

 

TAI/BB kent ook een internationaal karakter. “Door met verschillende naties samen te werken, vergelijken we elkaars technieken, tactieken en procedures (TTPs) en kunnen we van elkaar leren. De Franse Special Forces en de onze werken samen binnen het domein van de operationele vrije val. Nederland werkt op haar beurt samen met ons trainingscentrum parachutisten uit Schaffen. Vooral rond luchtbevoorrading.” De Nederlanders passen een Joint Precision Air Drop System (JPAD) toe, een gps-geleide colli om eventueel geïsoleerde troepen mee te bevoorraden. Het Regiment gebruikt een analoog systeem, het High Altitude Air Drop System (HAADS), waar aan de hand van berekeningen en coördinaten een bevoorrading plaatsvindt. Een oefening als TAI/BB stelt de twee naties in de mogelijkheid om deze twee technieken met elkaar te vergelijken. Ook Tsjechië werkte met het trainingscentrum samen rond de cursus (militaire) vrij val, zij stuurden twee waarnemers naar Yuma tijdens de oefening. “Binnen de grenzen van Europa biedt Tsjechië ons eveneens een groot luchtruim, zodoende moeten we niet steeds de oceaan oversteken voor ideale vrije val trainingsomstandigheden,” aldus de Luitenant-kolonel.

 

De regio van de United States Marine Corps Base van 29 Palms, in het uiterste zuiden van Californië, biedt het toneel aan de Final Exercise (FINEX), een syntheseoefening waar alle trainingselementen verweven worden met elkaar, zowel op land als in de lucht. “Het doel van deze oefening bestaat erin een Non-combattant Evacuation Operation (NEO) uit te voeren. Een fictief scenario waar Belgische expats uit een vijandelijk gebied gehaald worden. Ook dit behoort tot het takenpakket van het SOR.” Dergelijke syntheseoefening vraagt een enorme coördinatie tussen alle elementen die aan TAI/BB meedoen.

 

“We spreken van een vrije val insertie op hoge hoogte van Special Forces, een static line insertie van paracommando’s, een inplaatsstelling van voertuigen, een extractie van burgers, andere logistieke middelen, gewonden en gekwetsten, alsook militairen. Wanneer dat die elementen geïntegreerd zijn, en in dit geval de volledige integratie met de A400M geslaagd en haalbaar bleek op het einde van de rit, zal ik tevreden terugkijken op deze oefening.”

Rein Van den Bergh

Rein Van den Bergh, Gert-Jan D'Haene & Clint Soete