De Marine etaleert haar capaciteiten aan de EU-ambassadeurs

 

 

Zo’n dertigtal Europese ambassadeurs van het Politiek & Veiligheidscomité (PVC) bezochten op 13 juni de marinebasis van Zeebrugge. In het kader van de Away Days georganiseerd door het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU, konden ze het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) ontdekken en aan boord gaan van het patrouilleschip Castor.

 

De ambassadeurs van het PVC, het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU, organiseren traditiegetrouw om de zes maanden aan het einde van het voorzitterschap Away Days in het land.  Het PVC bestaat uit ambassadeurs van de lidstaten met een basis in Brussel.

 

Samen tegen bedreigingen

 

Met zijn 67 kilometer kustlijn ligt België aan de drukst bevaren zeevaartroutes ter wereld. Van cyberdreigingen tot spionage van kritieke infrastructuur, er zijn genoeg bedreigingen en zorgen voor de veiligheid in en rond de Noordzee.

 

Om de ambassadeurs om blik te gunnen op het werk van de Marine, bezochten ze het Maritiem Informatie Kruispunt. Defensie, de scheepvaartpolitie, de douane en de FOD Mobiliteit en Vervoer werken nauw samen om de naleving van de wetten op zee te controleren.  De MIK spoort ook illegale activiteiten op (illegale handel, mensen- en drugsmokkel, …) en geeft deze informatie door aan de kustwachtpartners, die gepaste maatregelen ondernemen.

 

Deze missies vallen onder verschillende verantwoordelijkheidsgebieden en vergen een goede coördinatie waarbij nationale entiteiten, de EU en de NAVO betrokken zijn.

 

Collectieve weerbaarheid

 

Tijdens verschillende werksessies kon België ook zijn conclusies en aanbevelingen van de eerder georganiseerde seminaries, met name rond maritieme veiligheid, presenteren. Het doel is de EU-samenwerking op het gebied van deze veiligheids-en defensiekwesties te verdiepen.

 

“Zulke bezoeken zijn dubbel nuttig”, legt een ambassadeur uit. “Enerzijds kan het land dat het voorzitterschap bekleedt, België in dit geval, haar capaciteiten en materiaal tonen. Anderzijds is het voor ons ambassadeurs heel waardevol en best indrukwekkend om de collectieve weerbaarheid te zien.”

 

Hij vervolgt: “Zo weten we dat, als er iets gebeurt, we dit gezamenlijk kunnen aanpakken. De EU en de NAVO hebben capaciteiten. Zo zien we concreet waartoe we met alle partners in staat zijn in geval van een crisis. Deze inzichten geven we door aan het PVC, dat er dieper op in zal gaan.”

 

In aanwezigheid van Admiraal Tanguy Botman, commandant van de Marine, konden de ambassadeurs een zeer levendig voorbeeld van de capaciteiten bij de Belgische Marine zien: een simulatie van een reddingsactie van de Castor met ondersteuning van een NH90-helikopter. Zoek- en reddingsoperaties behoren immers ook tot de kerntaken van patrouillevaartuigen.

Bilitis Nijs

Lucia Gaggero

Mathieu Duhembre