Defensie coördineert voedselverdeling in getroffen gebieden

Defensie heeft op zondag 8 augustus de coördinatie van de voedselverdeling voor de meest getroffen gemeenten op zich genomen. Dat gebeurde op vraag van de gemeentelijke en regionale autoriteiten.

Op zondag kwamen er al ploegen van Defensie ter plaatse om de behoeften te bepalen en werden de eerste contactpunten geïnstalleerd. De coördinatie van de bedeling wordt verzekerd vanuit een centraal coördinatiecentrum in Pepinster.

Defensie zet al sinds 20 juli veldkeukens in om de getroffen bevolking te ondersteunen. Ondertussen werden er al veldkeukens opgericht in Pepinster en Chaudfontaine en installeerde Defensie voedselverdelingspunten in Chênée, Trooz en Limbourg. Daardoor kon de voedselbedeling meteen van start gaan in de zwaarst getroffen gemeenten. Op maandag 9 augustus werden er al honderden maaltijden verdeeld.

De inwoners van de verwoeste gemeenten kunnen ook al sinds het begin van de ramp terecht in de kantine van het militaire kwartier van Eupen voor een maaltijd.

Stijn Verboven

Vincent Bordignon