De Marine: onderzoek, veiligheid en beveiliging

In nauwe samenwerking met verschillende partners levert de Marine een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, staat in voor reddingsoperaties op zee en zorgt ze dat ook daar de wet gerespecteerd wordt.

 

 

De Kustwachtcentrale: veiligheid en beveiliging

 

De Kustwachtcentrale verenigt twee nauw verbonden diensten: het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum (MRCC) met basis in Oostende, en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge.

 

De operatoren van de Kustwachtcentrale waken over onze kust met behulp van voertuigen, helikopters en een toezichtvliegtuig. Ze maken daarbij gebruik van radarbeelden, zeekaarten en meteorologische informatie. In samenwerking met de douane (FOD Financiën), het Directoraat-generaal Scheepvaart (FOD Mobiliteit en Transport), de scheepvaartpolitie en de operatoren van de Marine zorgen ze ervoor dat de wetten op zee gerespecteerd worden. Doel is zowel ongelukken te voorkomen als strijd te voeren tegen illegale activiteiten (terreurdreiging, smokkel van mensen of drugs, verboden visvangst, illegaal lozen van brandstoffen, etc.)

 

Het MRCC maakt deze opdrachten mogelijk en coördineert eventuele reddingsacties. In geval van een ramp wordt het ‘Noodplan Noordzee’ geactiveerd. Vanuit de crisisruimte in het MRCC worden dan de acties gecoördineerd in samenwerking met de crisiscel van de gouverneur. Tijdens een ramp staan zowel het MRCC als het MIK rechtstreeks in verbinding met het crisiscentrum van de regering en met alle vliegende en varende eenheden die betrokken zijn bij de hulpverlening.

 

 

De Kustwacht en de kustwachtcentrale beschikken niet over eigen middelen, maar kunnen wel een beroep doen op de middelen van verschillende partners, bijvoorbeeld de reddingsvaartuigen van Vloot, VBRZ (de reddingsvrijwilligers van Blankenberge), de interventievaartuigen van de dienst Ship Support, het toezichtvliegtuig van BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee), enz. Samen met die middelen vormt de Kustwachtcentrale het operationele luik van de Kustwacht.

 

BELSPO: samen onderzoeken

 

BELSPO (Belgian Science Policy Office), het federale organisme belast met wetenschappelijk onderzoek, werd na een openbare uitbesteding met steun van Defensie, de eigenaar van het nieuwe onderzoeksschip Belgica. De dagelijkse operaties zijn in handen van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, in samenwerking met Defensie en een privépartner. De Marine levert operationele steun: een deel van de bemanning (drie officieren) en een veilige thuishaven voor het schip in Zeebrugge.
Dit nieuwe onderzoeksschip is multidisciplinair: er kan onderzoek gedaan worden naar visvangst, biologie, chemie, … Dankzij de nieuwste technologieën en zo’n 300 vaardagen per jaar heeft dit schip een grotere slagkracht dan de oude Belgica.

De Belgica voert verder nog opdrachten uit ten voordele van Defensie. Zo doet het schip aan onderzoek in de Noordzee. Vanop de Belgica controleren duikers van Defensie wat er op sommige zandbanken staat. De Belgica levert dus, samen met de kustbeschermingsdiensten van onze Marine, ook zijn bijdrage aan de bescherming van het Noordzeemilieu. Met behulp van de sonar aan boord worden de bewegingen van de zeebodem in kaart gebracht.

 

De burelen van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu zijn deel van de kazerne van Oostende. Dat vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en informatie over oceanografie, essentieel voor mijnenbestrijding en onderzeebootbestrijding. Het militaire commando en de specialisten die de bemanning uitmaken zorgen ervoor dat onze maritieme expertise van het hoogste niveau blijft.

Enter Text Here

Manon Collignon

BELSPO