Defensie draagt bij aan de veiligheid in de Golf van Guinee

De Golf van Guinee, in West-Afrika, wordt al jaren geteisterd door piraterij en diefstal. Ontvoeringen en gijzelnemingen, het stelen van ladingen van cargoschepen, alsook illegale visvangst zijn er schering en inslag. Piraterij is dan ook een verhaal van economisch verlies en veel mensenleed. Defensie draagt haar steentje bij aan de veiligheid van deze internationale wateren; twee Belgische militairen geven vorming in het veiligheids- en inlichtingendomein aan de militairen van grensland Benin en helpen op die manier de veiligheid van de internationale haven van miljoenenstad Cotonou te verhogen.

 

De internationale haven van Cotonou, Benin, is de financiële long van het land; de economische toegangspoort tussen Europa en West-Afrika. Voor ons land betekent de grote haven, die in rechtstreekse verbinding staat met de Haven van Antwerpen, een afzet van ongeveer 100 miljoen dollar. Benin bezorgt ons op haar beurt vooral papier, koper, staal en verschillende noten en soorten plantaardige olie. De belangrijke haven grenst aan de Golf van Guinee en kende, volgens cijfers van het International Maritime Bureau, vorig jaar niet minder dan 52 gevallen van piraterij. Hoewel de veiligheidssituatie lijkt te verbeteren, blijft de Golf een gevaarlijke hotspot. Om de situatie beter onder controle te krijgen en het rendement van en het vertrouwen in de haven te verhogen, vraagt het Beninse leger de steun van bilateraal partner België. ENABEL, het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering, richtte daarom het project PASPort op (Projet d’Appui au développement du Secteur (para)Portuaire), en doet sinds 2021 beroep op de kennis van Defensie om bij te dragen aan het project.

 

Zodoende gaven van 12 tot en met 23 december twee Belgische militairen van de Inlichtingen- en Veiligheidsschool (IVS) met expertise in tactische inlichtingen, voor de tweede maal vorming aan tien officieren en lager onderofficieren van het Beninse leger. De vorming, getiteld ‘Basic Intelligence Orientation Course II’, is een op maat en volgens vraag gemaakte cursus die tools en ideeën aanreikt aan (toekomstige) militaire analisten werkzaam in het inlichtingendomein. “We werken met software die gratis toegankelijk is en willen enkel een inspiratiebron zijn. Het is de bedoeling dat ze hun eigen operationele systemen eventueel kunnen uitbreiden of aanpassen aan de hand van onze tips & tricks,” vertelt commandant Rodolphe, lesgever van de cursus. “Wanneer Belgische militairen vorming geven, leren ze de cursisten werken met de middelen die ze ter beschikking hebben. Op die manier kunnen ze het project ook verderzetten wanneer wij onze opdracht afronden en er niet meer zijn,” vult adjudant Benjamin (adjunct van de Defensieattaché) later aan.

 

De tien cursisten ontvangen op 22 december allemaal een certificaat. “Zonder de tools die we krijgen, zou het veel moeilijker zijn om de juiste linken te leggen tijdens de analyses,” vertelt meester Hermann, werkzaam in het operationeel commandocenter van de Beninse marine.

 

Deze eerder kleine bijdrage van Defensie, die niet echt onder de aandacht komt, heeft een ongeziene output. Elke schakel, hoe klein ook, draagt bij tot veiligheid en duurzame ontwikkeling van de Golf van Guinee en landen in de regio. De Beninse overheid is alvast vragende partij voor een verlenging van de samenwerking. De aanwezigheid van de Belgische militairen staat sowieso al genoteerd voor 2023.

Kerlijn Puttemans

Clint Soete