Defensie geeft Belgische economie een duw in de rug

Defensie zet in op de ontwikkeling van de Belgische industrie. Niet minder dan 1,8 miljard euro zal er de komende jaren (tot 2030) geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling door particuliere Belgische bedrijven. Dit alles in het kader van de Defence Industry and Research Strategy (DIRS). Bezieler van die strategie, Defensieminister Ludivine Dedonder, bezoekt verschillende bedrijven om samenwerkingen af te toetsen.

 

Een vijftal maanden nadat de overheid de Defence Industry and Research Strategy (DIRS) heeft goedgekeurd begint de strategie concreet daglicht te zien. Eind 2022 en begin 2023 kende de eerste uitdelingen van de nieuwe militaire kledij, het resultaat van een reeds tien jaar lange samenwerking met civiele partner SSC (Sioen, Seyntex en Crye Precision). Maar ook andere particuliere bedrijven zullen op korte termijn samenwerkingen aangaan met Defensie. Sommige producten zullen echter niet altijd even zichtbaar zijn als de uniformen, zoals vliegtuig- en computeronderdelen.

 

Toonaangevende industrie, jobcreatie en autonomie

 

Defensie draagt graag bij aan het ontwikkelen van een performante en toonaangevende Belgische industrie waarvan de technologie ook internationaal als betrouwbaar, concurrentieel en relevant wordt omschreven. De civiel-militaire samenwerking zorgt overigens voor nationale jobcreatie en het onderling uitwisselen van kennis, wat nu al voordelig is en in de toekomst nog meer gunstige effecten zal hebben.

 

De strategie past bovendien helemaal in het nationale veiligheids- en defensiebeleid dat de Belgische en Europese strategische autonomie wil versterken. Het Russisch-Oekraïens conflict toont immers aan dat we onafhankelijk van internationale partners moeten kunnen optreden, zeker in kritische domeinen zoals vliegtuigonderdelen, elektronica en artilleriesystemen. ZiggZagg, zusterbedrijf van BMT Aerospace, beschikt bijvoorbeeld over een 3D-printer die elk mogelijk vliegtuigonderdeel op korte termijn kan produceren. Deze snelle en lokale productie maakt dat het fabriceren en leveren van de nodige onderdelen niet meer onderhevig is aan geopolitieke onrusten, waardoor onze Defensietroepen te allen tijde operationeel kunnen blijven.

 

Defensieminister Ludivine Dedonder bekijkt momenteel verdere samenwerking met o.a. ECA Robotics (drones), Thalès (elektronica en satellieten), Sabca (vliegtuigonderdelen), St Engineering (elektronische computeronderdelen), John Cockerill (artilleriesystemen), Aérospacelab (satellieten) en BMT Aerospace (vliegtuigonderdelen). Wordt vervolgd!

Kerlijn Puttemans

Mehdi Dhainaut