Defensie werkt mee aan nieuw biodiversiteitsprogramma van federale overheid

Op donderdag 24 november stelde het Directoraat-Generaal (DG) Leefmilieu, in samenwerking met onder meer Defensie, het BiodiversiScape-programma voor in Brussel. Met deze aanpak wil de Belgische regering de biodiversiteit in landschappen en gebouwen op federale domeinen bevorderen. Zo zullen er onder meer pilootprojecten starten op de site van de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel en op de site van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg.

 

Door de continue verstedelijking van het Belgische landschap krijgen dier- en plantensoorten het steeds moeilijker om te overleven. Hierdoor komt ook onze biodiversiteit meer en meer in het gedrang. Met het BiodiversiScape-programma wil de federale overheid de biodiversiteit beschermen door deze systematisch te integreren in ruimtelijke ordeningsplannen en bij de bouw of renovatie van gebouwen. Het programma zet in op concrete realisaties, de ontwikkeling van technische voorschriften en richtlijnen, communicatie en sensibilisatie en het delen van informatie.

 

Defensie als een van de vier federale partners

 

Het BiodiversiScape-programma wordt geleid door het DG Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en werkt daarvoor samen met onder meer de Regie der Gebouwen, de NMBS en Infrabel. Met haar grote oppervlakte aan militaire domeinen en kwartieren verspreid over België is ook Defensie een geschikte partner voor dit nieuwe project.

 

“Defensie heeft er altijd een erezaak van gemaakt om haar domeinen zo te onderhouden dat hun natuurlijke potentieel behouden blijft”, licht minister van Defensie, Ludivine Dedonder, toe. “Ondanks de aanwezigheid van groene ruimtes, bleven de bebouwde gebieden enigszins achter. Dit is waar het STAR-plan en het BiodiversiScape-project om de hoek komen kijken. Toekomstige projecten zullen de biodiversiteit een prominente plaats geven, waardoor het personeel kan profiteren van moderne, aangename infrastructuren en de natuur kan bloeien en uitbreiden”, aldus de minister.

 

“Respect is een van de basiswaarden van Defensie”, vult ook vicechef Defensie, luitenant-generaal Marc Thys, aan. “Dat gaat niet enkel over respect voor mensen, maar ook over respect voor de natuur en de omgeving in al haar diversiteit.”

 

Pilootprojecten voor KMS en KSOO

 

Na een verkennende analyse door het BiodiversiScape-team werden, in samenspraak met Defensie, twee sites gekozen om een pilootproject op te starten: enerzijds de site van de KMS in het hart van Brussel en anderzijds de site van de KSOO in Saffraanberg, Sint-Truiden. “De traditionele binnentuin van de KMS is slecht bestand tegen de hittegolven van de voorbije zomers”, legt minister Dedonder uit. “De uitdaging is om deze stadstuin en de bestaande perken om te vormen tot rijke, levendige plekken die bestand zijn tegen de klimaatverandering. In de KSOO zal een groene gevel aangelegd worden, in plaats van een blinde muur, en ook een verscheidenheid aan perken met nectarproducerende bloemen. De aanleg van opvangbekkens moeten de gevolgen van stortregens tegengaan.”

 

Voorbeeld voor de toekomst

 

Het BiodiversiScape-programma maakt deel uit van de Belgian Diversity Alliance, dat eind oktober 2022 werd gelanceerd in de aanloop naar de COP15 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD). Op lange termijn is het de bedoeling dat ook andere federale agentschappen, organisaties, projectontwikkelaars en -bouwers en belangrijke vastgoedspelers in België zich bij het project aansluiten.

Wilge Decraene

Rosalie Schallon