Defensie zet job als reservist in de kijker

In en rond het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek organiseerde Defensie op 23 oktober een infodag over jobs bij de Reserve. Het reservistenstatuut biedt mensen de kans om te proeven van het leven binnen onze rangen, zonder hun huidige job of studies te onderbreken.

 

Als reservist heb je drie keuzes: ofwel een voltijdse job voor een jaar, ofwel als reservist-student tijdens je vakanties militaire opleiding volgen, of jaarlijks een aantal dagen binnen je eenheid werken. Op elk van die manieren kan je als soldaat, onderofficier of officier proeven van wat het militaire leven te bieden heeft.

 

Tijdens een korte, doorgedreven opleiding van een enkele weken maak je onder andere kennis met regelementen, dril, wapenbeheersing, enzovoort.

 

Bij verschillende briefings kregen de geïnteresseerden de nodige info over het statuut en de mogelijke jobs bij de verschillende Componenten. Die informatie werd trouwens verstrekt door actieve reservisten. Deze rechtstreekse manier van informeren helpt de geïnteresseerden zich een duidelijk beeld te scheppen van een job als reservist. Net als ieders talenten is iedere job bij Defensie immers uniek.

 

Er viel ook hoog bezoek te noteren. Generaal-majoor Jean-Marie Nulmans, die de rekrutering onder zijn hoede heeft, sprak de aanwezigen toe over de verscheidene aspecten van de job als reservist. Ook brigadegeneraal Marc Ongena, hoofd van de Medische Component, kwam poolshoogte nemen en sprak bij de stands met de reservisten en de geïnteresseerden.

 

Meer informatie over het reservenstatuut en de vacatures kan je vinden op https://www.mil.be/nl/werken-bij-defensie/ of via onze gratis infolijn 0800/33348.

Rein Van den Bergh

EMG