Defensie’s Competentiecentrum sluit na 71 jaar haar deuren in Ieper

Het langdurige hoofdstuk van het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP), een onder-eenheid van de Algemene Directie Material Resources (DGMR) ) Systems, nadert zijn einde na een periode van 71 jaar. Deze sleutelspeler in logistieke ondersteuning, belast met cruciale taken zoals opslag, distributie van kleding en materieeltransport voor Defensie, legt zijn activiteiten neer. Delen van het kwartier komen in handen van het War Heritage Institute. De rest wordt op termijn verkocht, maar eerst zal Fedasil, samen met het Rode Kruis, er een tijdelijk asielcentrum uitbaten.

 

Als onderdeel van een strategische koerswijziging zullen de Material Resources-processen elders worden ondergebracht, uitbesteed of stopgezet. De terreinen krijgen nieuwe bestemmingen: een deel gaat naar het War Heritage Institute, terwijl Fedasil tijdelijk een deel zal gebruiken. De overige delen zullen uiteindelijk te koop worden aangeboden. Op 8 december vond een gedenkwaardige ceremonie plaats in het kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu in Ieper, als afsluiting van dit tijdperk. Het definitieve sluitingsmoment staat gepland op 22 december.

 

De beslissing om deze eenheid te sluiten dateert van de ‘Strategische Visie’ in juni 2015. Jarenlange onderinvestering in personeel, materiaal en faciliteiten heeft de eenheid in een positie gebracht waar hoogwaardige dienstverlening niet langer mogelijk is. Als onderdeel van een geleidelijk uitdoofscenario is in de afgelopen jaren gewerkt aan het afbouwen van zowel diensten als personeelsbestand.

 

Majoor Ben Van Van Hecke, directeur van het CCMP, besteedde bijzondere aandacht aan het personeel. “Op het hoogtepunt waren er 650 personen in dienst in de kazerne van Ieper. In 2019 waren dat er nog 130”. De meeste personeelsleden hebben intussen de pensioenleeftijd bereikt.

“Sommigen hebben het grootste gedeelte van hun loopbaan hier doorgebracht. Maar ik kan met fierheid zeggen dat wij samen met Human Resources (DG HR) erin geslaagd zijn om een 50-tal personeelsleden te laten muteren naar een eenheid van hun keuze.”

 

Tegelijkertijd breidt het War Heritage Institute (WHI), de nationale instelling voor militair erfgoed, haar beheer uit naar nieuwe locaties, waaronder een deel van het kwartier Lemahieu met zeven grote loodsen. Het CCMP in Ieper neemt ook deel aan de komst van een asielcentrum op zijn terrein. Fedasil heeft containers toegewezen gekregen door de Europese Commissie, waarvan een deel zal worden geplaatst in Ieper. Het Rode Kruis zal het beheer van dit tijdelijke asielcentrum op zich nemen.

 

Burgemeester Emmily Talpe van Ieper onderstreept de historische rol van de stad in het militaire landschap van België en benadrukt toekomstige plannen voor de ontwikkeling van de site. “Ieper heeft een cruciale rol gespeeld in ons militaire erfgoed. We hebben ambitieuze plannen om de site te transformeren tot een zone voor kleine en middelgrote bedrijven en een woonzone. Dit is een langetermijnproject, daarom zal het asielcentrum een tijdelijke invulling hebben volgens afspraken met de staatssecretaris.”

 

De vestiging van het asielcentrum op deze voormalige militaire locatie wordt gezien als een tussenstap in de bredere ontwikkeling van de site, gericht op een gevarieerder gebruik in de toekomst.

 

Vaandel op rust

 

Het vaandel van het CCMP vindt zijn oorsprong begin jaren 50, bij de oprichting van het 20ste Bataljon Ordonnance in Lüdenscheid. Na een aantal transformaties door de jaren heen komt de vlag in 2011 terecht bij het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten in Ieper. Op 18 december ging het vaandel van onder andere het laatste logistiek bataljon van de Belgische strijdkrachten in Duitsland (BSD) op rust. De vlag werd terug afgegeven in het Koninklijk legermuseum van het WHI in aanwezigheid van de chefs van DGMR en de deken van de logistiek, daarnaast ook directeur-generaal Human Resources, luitenant-generaal Esser.

Johan Lievens