Deze ochtend maakte een NH90 van de Luchtcomponent een voorzorgslanding in Lombardsijde.

Deze ochtend maakte een NH90 van de Air Component een voorzorgslanding in Lombardsijde.

Tijdens een geplande trainingsvlucht in het kader van de maritieme ondersteuningsopdracht, trad een mechanisch defect op bij een schietoefening. Dit resulteerde in schade aan het toestel.

De bemanning reageerde op een professionele manier en voerde onmiddellijk een landing uit op de voorziene nood-landingsplaats.

Er zijn geen gekwetsten.